Nieuwsbrief

Het pad van de mysticus

Afbeelding van vrouw die haar hand voor de zon vouwt

Er is een tastbare wereld van details en complexiteit ; een enorme gelaagdheid van het bestaan wat zich tot in het oneindige uitstrekt naar alle zijden. Een universum aan mogelijkheden, vormen, dimensies en trillingen die tegelijkertijd ten alle tijden en waar dan ook rusten in de roerloze eenvoud en stilheid van het bestaan. Dit mysterie ervarenderwijs doorgronden en belichamen is in mijn ogen de weg van de mysticus.

Het mysterie ontvouwt zich

Het mystieke pad sluit niets uit. Je bent er altijd helemaal, precies zoals je nu bent. Er valt in die zin niets te bereiken en je bent altijd thuis. En tegelijkertijd kent het mystieke pad een eindeloze verdieping en verruiming juist omdat zowel de tastbare wereld als dat waaruit het bestaat, ons vormloze zelf, geen begin of einde kennen. Het grote mysterie dat ben jij, en de enige manier om het te ontdekken is door jezelf te ont-dekken. Door alle lagen die je aanziet voor jezelf te doorzien en te ervaren dat alles, alles, alles van jou is gemaakt.

Dit ontdekken zet op een bepaalde manier het mysterie ‘aan’ om belichaamd te worden en zich te ontvouwen. Maar wat ontvouwt dat ben jij! Je zult nooit ‘meer jij’, ‘anders jij’ of ‘groter jij’ worden, hoewel ontvouwen dat misschien suggereert. En het ontdekken en belichamen van dit mysterie vinden plaats via je spirituele hart. Je hart ontsluit als een poort je oneindige en tijdloze zijn.

Een paradox?

Het alomvattende van het mysterie en dat alles zijn unieke en specifieke plek heeft in de is-heid van het bestaan zijn voor het denken niet te bevatten. Het mysterie openbaart zich op een manier die ver voorbij onze intellectuele vermogens gaat, terwijl het er wel gebruik van maakt. Alles is eenvoudigweg. En deel van die is-heid is ook de vreugde die het schenkt om je potentieel te ontvouwen en belichamen. Het wil in vorm uitgedrukt worden. Om de mogelijkheden die in je besloten liggen ook daadwerkelijk te leven. En hier toont zich een paradox.

Je zielsverlangen vormgeven

De paradox van het mysterie is de paradox van doen en zijn. Ze zijn één. Je bent altijd thuis en je hoeft en kunt daar niets voor doen. Er valt wezenlijk niets te ontwikkelen en tegelijkertijd is er een impuls, een beweging, die je aanspoort om je bedoeling te leven. Een impuls die je aanmoedigt om te doen wat je te doen hebt. Om je potentie te leven en je zielsverlangen op te volgen en vorm te geven. Niet vanwege het resultaat, niet vanwege succes, meer, groot of grootser. Het gaat puur om het leven van je bedoeling, om het op jouw unieke manier delen en vormgeven van je zijns-natuur en zielsverlangen. Dat waartoe je hier nu op aarde bent.

Foto: Nathan Dumlao, unsplashfoto's

“Het geluk dat je bent op jouw manier delen en vormgeven schenkt vreugde.”

Je zielsverlangen

Je zielsverlangen spoort je aan. Het is belangrijk om je ermee te verbinden en het te voeden, omdat het anders verschraalt. En juist door jouw zielsverlangen te belichamen kan aan de oppervlakte komen wat nog innerlijk verdeeld is, zodat het geheeld kan worden. Dat maakt het vormgeven van jouw unieke zielsverlangen ook best spannend. Het gaat niet om zomaar iets, het gaat om jou! En om je bewust te worden van je zielsverlangen is het nodig om te luisteren naar wat het leven je vertelt, zonder verstrikt te raken in de complexiteit van de tastbare wereld. Dat is immers een reis die je al hebt afgelegd. ‘Been there, done that.’ Hoewel ook dat, wanneer dat wel gebeurt, aanwijzingen geeft welke richting je te gaan hebt. Terug naar de eenvoud, terug naar de stilte.

Wat wil zich nu ontvouwen?

Zodat je waarlijk kan luisteren en ontvankelijk bent om echt te horen. Wat vertelt het leven je? Via je lichaam, via je levensomstandigheden. Via toevalligheden. Wat geeft een ja- en wat geeft een nee-gevoel? Luister je ernaar? Wat weerhoudt je er eventueel van om er gehoor aan te geven? Kijk daarnaar, kom het onder ogen, sluit er vrede mee. En het fijne is dat leeftijd hierbij niet van belang is. Het gaat niet om een doel in de toekomst. Ook op je sterfbed kun je uitdrukking geven aan jouw zijn en aan je zielsverlangen. Het wil tot uitdrukking worden gebracht! Het gaat immers om het uitdrukking geven aan je zielsverlangen in dit moment. Dat is wat vreugde schenkt.

Dat je jouw thuis-zijn mag ontdekken en belichamen.

Liefs,

Linda

Mocht je het fijn vinden om naar een meditatieve talk te luisteren die gaat over het prachtige mysterie wat we zijn, dan kun je hieronder een podcast beluisteren.