Privacyverklaring

Het Ja-gevoel, gevestigd aan G. Sterringastraat 29
9728 VT Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.lindarood.com, G. Sterringastraat 29,
9728 VT Groningen, 0637438754

Het Ja-gevoel, Linda Rood, is te bereiken via hetjagevoel@gmail.com

Persoonsgegevens die ik verwerk
Het Ja-gevoel, Linda Rood, verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via hetjagevoel@gmail.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Het voeren van een administratie
– Verzenden van een nieuwsbrief als je je daarvoor hebt opgegeven
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten
– Het Ja-gevoel verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.
– Ik hou geen dossiers bij en aantekeningen die ik maak bij individuele begeleiding met ‘De Vragen naar Vrijheid’ geef ik in overleg met betrokkene mee of vernietig ik direct na het gesprek.

Geautomatiseerde besluitvorming
Het Ja-gevoel neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Ja-gevoel) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het Ja-gevoel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Neem je deel aan activiteiten van Het Ja-gevoel dan is er vanuit een wettelijke verplichting een bewaartermijn van 7 jaar van alle gegevens die zijn verstrekt met betrekking tot betaling en contact.
Ontvang je mijn nieuwsbrief dan blijven naam, emailadres, IP-adres, locatiegegevens, internetbrowser en apparaat typen bewaard tot uitschrijving.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het Ja-gevoel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals controle door de belastingdienst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Het Ja-gevoel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies op de site zelf die geen inbreuk maken op je privacy. Hier kun je de privacyverklaring vinden van WordPress. Het Ja-gevoel maakt geen gebruik van Google analytics. Wel staan er cookies op van Mailchimp (voor de nieuwsbrief). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt meer informatie vinden over cookies op ConsuWijzer. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Wat je altijd kunt doen is ‘cookies van derden’ automatisch uitschakelen in je browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties. Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden. En je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel blokkeren per domein. Meer informatie over hoe je dit kunt doen kun je vinden op Your Online Choises.
Onderaan deze website staat een privacyverklaring van Mailchimp, van waaruit ik mijn nieuwsbrieven verstuur. Op mijn site kun je links vinden naar pagina’s die ik heb op YouTube en Facebook. Hieronder vind je de verschillende privacyverklaringen van deze sociale media.
* Facebook
* YouTube

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Ja-gevoel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hetjagevoel@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond voor deze intrekking.

Het Ja-gevoel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Ja-gevoel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik sla de gegevens die ik nodig heb voor mijn administratie en boekhouding (Naam, adres, telefoonnummer en mailadres) veilig op. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op via hetjagevoel@gmail.com