Nieuwsbrief

Waarmee wil je uitlijnen?

Vrede, https://unsplash.com/@rhindaxu

Dit is een belangrijke vraag. Altijd, en nu in het bijzonder. Want hoewel het lijkt alsof iedereen in dezelfde werkelijkheid leeft, is dat niet helemaal het geval. Ieder beleeft de werkelijkheid zoals hij gelooft dat deze is. En hoewel er ook een collectieve werkelijkheid met gedeelde wetmatigheden lijkt te bestaan, is deze op dit moment onderhevig aan een transformatie. Van een solide, relatief eenduidig collectieve werkelijkheid, zijn we in een overgangsfase beland waarbij de verschillen in beleving aan het licht komen en het ook verschillende kanten op kan gaan. Zoals ik het zie zijn er nu verschillende parallele tijdlijnen. En ik vermoed dat de tijdlijn met de hoogste frequentie als die gedeeld wordt door voldoende mensen, de tijdlijn zal zijn waar we als mensheid op voort zullen gaan. En zoals dit meestal gaat met transformatie is het kantelpunt vaak een crisis. Ik vermoed dat er nog een aantal zullen volgen, om ons de kans te geven om een nieuw gedeelde werkelijkheid te vormen die voortkomt en uitgelijnd is met de liefde en wijsheid van ons hart.

Verschillende universa

Toen ik nog werkte als therapeut en maatschappelijk werkster puzzelde het me hoe het kon dat mensen waarmee ik in dezelfde kamer zat, soms in een compleet ander universum dan de mijne leefden. Het waren universa vol tekort en geweld, wantrouwen en angst. Ik vroeg me af: ‘Hoe kan het dat de ene mens geboren lijkt voor het ongeluk, terwijl de andere relatief fluitend en gelukkig door het leven gaat?’ We wonen op dezelfde aarde en hebben er toch een compleet andere perceptie op en ervaring mee. En niet alleen qua perspectief, ook voor wat betreft je meemaakt. Ik vroeg me af of het mogelijk was om deze perceptie, en daarmee ook wat je ervaart, te veranderen. Want dat zou betekenen dat ook mijn perceptie, die vaak voortkwam uit angst, veranderen kon. Het werd een drijfveer voor me om dit te onderzoeken en het leidde me naar het ja-gevoel en het zelfonderzoek de Vragen naar Vrijheid.

Wat maakt je gelukkig?

In je hart is voelbaar dat leven vanuit vrede en liefde mogelijk is. Sterker nog, daar vind je vrede en liefde. Nooit eerder is daarop afstemmen zo belangrijk geweest. We worden gebombardeerd met ervaringen, nieuws, wetenschappelijk onderzoek en zogenaamde feiten die jouw (onbewuste) levensvisie onderbouwen en bevestigen. Een levensvisie die naast positieve ervaringen ook gebaseerd is op oud zeer, beperkende overtuigingen en angsten. Pijn en verhalen die soms levens en levens teruggaan. Het is nu zo zichtbaar hoe er voor ieder individueel beleefd universum ervaringen, data en informatie beschikbaar zijn, die dat zelfde universum onderbouwen en bevestigen. ‘Wat is nou waar en wat niet? Wat voor informatie kan ik nog vertrouwen?’, hoor ik mensen uitroepen. Eerder leek het alsof er een soort solide werkelijkheid was. Maar we maken zo vaak mee dat wat tien jaar geleden als waarheid werd beschouwd, gestaafd met allerlei wetenschappelijk onderzoek, daarover in sommige gevallen nu totaal het tegenovergestelde wordt beweerd. Ook weer ondersteund met wetenschappelijk onderzoek. Denk maar aan wat als gezonde voeding wordt beschouwd. Dus wat is waar? En evenzo belangrijk, waar stem je op af? Stem je af op wat het duale denken je toefluistert? Of stem je af op de wijsheid en ongrijpbare vrede die je in je hart voelt?

En stel dat je je stekels overeind voelt gaan bij wat je hierboven las. Want: “Ja, lekker makkelijk, afstemmen op je hart! Ik heb wel een gezin te onderhouden of ouders die ziek kunnen worden, een hypotheek om af te lossen en een drukke baan. Kiezen voor liefde terwijl ondertussen 5G de aarde overspoelt, mensen werkloos raken en er zich een ramp voltrekt, lekker dan! Kom op zeg, je moet wel met je beide benen op de grond staan!’ Mochten dit soort gedachten in je opkomen, onderzoek dan op welke grond je staat. Want dit is de grond waarop je jouw huis bouwt, jouw tijdlijn en jouw universum.

Licht brengen in de schaduw

Wanneer ik je aanmoedig om te kiezen voor een werkelijkheid die voelbaar is in je hart en die gegrond is in vrede en vrijheid, bedoel ik daar overigens niet mee dat je de ogen sluit voor schaduwkanten. Juist niet, want het is de schaduw waar het licht nog niet ontstoken is, wat innerlijke vrede en vrijheid aan het oog onttrekt. Als er bijvoorbeeld ook maar een beetje waarheid schuilt in de vele complot-theorieën die de ronde gaan, dan doen we er wijsheid aan om dit onder ogen te komen en ons licht daarop te schijnen. Maar wat ontzettend belangrijk is, is dat we ons licht daar laten schijnen en niet onze angst, onbewuste pijn of conditioneringen. Omdat de informatie dan innerlijke verdeeldheid, oud zeer en verhalen voedt in plaats van dat het dan bijdraagt aan heling. Voor je er erg in hebt geloof je de verhalen, ga je aan ze hechten en erin investeren. Terwijl het juist onderdrukt oud zeer, verhalen en innerlijke verdeeldheid is waaruit macht, onmacht, oorlog, corruptie en dergelijke ontstaan. Wat is werkelijkheid? Onderzoek en doorzie het. Je kunt in je lichaam en hart voelen of de informatie die je tot je neemt uit hartgedragen bewustzijn voortkomt, of voornamelijk uit angst, weerstand en een verzet tegen wat er is (ego). Groeit verzet en angst? Of liefde? Het maakt een wereld/ universum van verschil.

De intelligentie waaruit alles voortkomt

Wanneer je aandacht opgaat in ervaringen, in verhalen en in deelstukjes, kan het gebeuren dat je de intelligentie waaruit alles voortkomt uit het oog verliest. En daarmee ook de verbinding, het onlosmakelijk verbonden en één zijn met alles en iedereen. Dat maakt angstig en je voelt je dan afgescheiden. Gelukkig is het mogelijk om ten alle tijden weer terug te keren naar jouw thuis, de vrede van je hart. Zodat je vanuit je hart weer de bedding bent voor alle ervaringen die door je heen spoelen. En ik vind het nog steeds zo magisch wat er dan gebeurt. Namelijk dat de werkelijkheid die je beleeft moeiteloos uitlijnt met de vrede van je hart. Een vrede die inclusief is. Een vrede die heelt. En in welk universum je ook leeft, je hart is de ‘plek’ waar alle universa samenkomen en waar je elkaar en de wereld kunt ontmoeten. De kracht van de grote intelligentie beweegt door ons heen. Gebruik makend van alles en iedereen. Gebruikmakend van grote en kleine ego’s, van natuurkrachten en van kunstmatige intelligentie. Het beweegt door jou en het beweegt door mij. Vaak kun je pas achteraf zien hoe alles precies klopt. En totdat dit inzicht zich aan je openbaart helpt het om op je hart af te stemmen, te koersen op wat je daar voelt wat waar is en om spanning als signaal te beschouwen die aangeeft dat je nog hecht aan verhalen die tot innerlijke verdeeldheid leiden.

Je weet niet alles, je kunt met de menselijke geest niet alles weten en overzien. Maar jouw diepste Zelf weet en dat is voelbaar in je hart.
Stem daarop af, vertrouw en koers erop zodat het je handelen voedt.
Alles is uitdrukking van het Ene en komt daaruit voort.