Nieuwsbrief

Verwarring rondom frequentieverlaging en verhoging

Deel van een foto van Vision Webagency, unsplahfoto's

Naar aanleiding van een post op de sociale media kreeg ik vragen over hoe het zit met de verhoging of verlaging van onze frequentie in relatie tot gedachten en gevoelens. Je hoort immers wel eens dat sommige gevoelens een lage frequentie hebben, zoals boosheid of angst. Verlagen die gevoelens en gedachten onze frequentie? Hieronder beschrijf ik mijn kijk erop en ervaring ermee.

DE BANDBREEDTE VAN BEWUSTZIJN

Alle frequenties zijn aanwezig. Altijd. Of je er bewust van bent hangt af van de bandbreedte van je bewustzijn. Je kunt je bewustzijn vergelijken met een radiostation die zo is afgesteld dat hij bepaalde frequenties wel opvangt, en andere niet. De frequenties die je opvangt beïnvloeden je waarneming en daarmee dus ook waar je je bewust van bent. 

GEVOELENS MET EEN LAGE FREQUENTIE

De reden dat er vaak gedacht wordt dat gevoelens en gedachten je frequentie kunnen verlagen, heeft met het volgende principe te maken. Namelijk dat als je bewustzijn zich vereenzelvigd met de gedachten en gevoelens, je ze als het ware lijkt te worden. Denk maar aan de zin: ‘Ik ben boos, bang enz.’ Het is een dynamiek die hoort bij de derde duale dimensie.

Gedachten en gevoelens met een lage frequentie hebben dan veel meer impact op je dan wanneer ze vrijuit door je heen stromen. Voeg daar een negatief verhaal aan toe over de gevoelens en er ontstaat inderdaad een neerwaartse spiraal van energie. Dat voel je ook, je voelt je ‘down’. Net zoals er bij prettige gevoelens met daaraan gekoppeld een fijn en verheugend verhaal, een opwaartse spiraal van energie ontstaat. Je voelt je licht. Dat heeft echter niet met de gedachten en gevoelens te maken, maar met de identificatie, de hechting en vooral het verhaal wat je erover gelooft!

LAAG BETEKENT NIET ‘MINDER GOED’

Een lage frequentie wil overigens niet zeggen dat het minder goed is. Al suggereert de term ‘laag’ dat wel. Mijn kat heeft een bandbreedte voor de eerste en tweede dimensie en dat klopt precies. Het is niet minder gezond, waardevol of belangrijk dan een derde dimensie frequentie. Het hoort gewoon bij kat-zijn. 
Lange tijd leek het of mens-zijn gelijk gelijk stond aan het hebben van een bandbreedte van bewustzijn voor frequenties van de derde dimensie. 
Dat is echter drastisch veranderd.

Dus nog even voor de duidelijkheid: het hechten aan en identificeren met gedachten en gevoelens hoort bij de (levenslessen uit de) derde dimensie. 
Tijdelijk kan je frequentie daarmee binnen de bandbreedte van de eerste drie dimensies verhogen en verlagen. Je hoeft echter niet bang te worden voor gevoelens met een lage frequentie. Die horen er gewoon bij en hebben het nodig om erkent en gevoeld te worden. 

DUS WAT TE DOEN OM JE BEWUSTZIJN TE OPENEN VOOR HOGERE FREQUENTIES?

Ontdekken dat je niet je gedachten, gevoelens en lichaam bent. En dat alle ervaringen, inclusief gedachten en gevoelens, door jou heen spoelen. Dat je er een tijdelijk en onvoorwaardelijk thuis aan biedt. Jij bent het licht waar alle frequenties in en uit ontstaan. Hoe zou je in hemelsnaam beperkt kunnen worden door een lage frequentie?! Of bepaald kunnen worden door een hoge? 
Dus maak de shift van opgaan in en vereenzelvigen met ervaringen, naar opmerken dat ze in jou verschijnen. Dan ervaar je ook je onmetelijkheid en de onvoorwaardelijkheid van je zijn. En dit is dus inclusief de verschillende frequenties en wat ze ons bieden. Dus ook inclusief het belang om goed te aarden, wat hoort bij de eerste dimensie.

Wat zo bijzonder is, dat is dat juist wat we beschouwen als gevoelens of emoties met een lage frequentie, een transformatie teweeg kunnen brengen die ons opent voor de realisatie van ons zelf. Zoals het lied van Leonard Cohen zo mooi weergeeft: ‘The crack is where the light comes in’.

Hartengroet,

Linda

Nb. Mocht je meer willen lezen over de vierde, vijfde en hogere dimensies dan kun je het artikel ‘Een reis door de dimensies lezen’>>

Foto: Nine Koepfer, Unsplashfoto’s