Geen categorie, Nieuwsbrief

Vertrouwen

Beste lezer,

Soms noem ik onze grond-natuur onvoorwaardelijke liefde. In deze inspiratiemail noem ik het vertrouwen. Wanneer je steeds meer ontspant in je natuur dan groeit vertrouwen. Een vertrouwen waarin ook angst, pijn, wantrouwen en alle andere golven van het leven kunnen oprijzen. Maar wat is het een verschil wanneer angst door vertrouwen spoelt! Met andere woorden: wanneer je je niet meer identificeert met de golf maar ervaart dat de golf onderdeel is van de zee. Met ieder verhaal rondom het ‘ik’ dat oplost, komt vertrouwen meer vrij te liggen.

Jezus Christus belichaamt het Ja
Vorige maand kreeg ik van een vriendin op mijn verjaardag een dagelijks Bijbelcitaat. Het luidde: Jezus Christus belichaamt het Ja. Ik vond het zo gaaf, op mijn verjaardag nog wel!
Het is deze Ja, waar ik met vertrouwen op doel. Het leven van Jezus was een belichaming van Ja. Ja voor wie hij ten diepste was en is: Christus-bewustzijn, Leven, de zoon van God… wat voor naam je er ook aan geeft. Een Ja die alle menselijke aspecten omvat, ook de ja en nee van het dagelijks leven, ook vreugde en verdriet. We zijn allemaal kinderen van God, van het Leven. En wanneer in je hart Ja zingt en dit het lichtpunt is van je reis, brandt deze Ja alle nee’s die er nog in je liggen op, als een heilig vuur. (En natuurlijk zingt in jouw hart Ja. Anders las je deze mail nu niet.) De oude wereld: de wereld van verdeeldheid, machtsstrijd en geweld spiegelt de nee’s die nog in ons liggen en helpt ons op die manier te helen. Omdat we tot in onze haarvaten voelen dat we niet meer op die manier in verdeeldheid willen leven. We’ve been there, done that. En het is klaar. Door meer en meer af te dalen in vertrouwen, komen de nee’s die nog in ons liggen steeds gemakkelijker aan het licht om te worden bevrijd en geheeld. Om op die manier ruimte te maken voor een wereld die oprijst uit vertrouwen, zodat ons leven een belichaming is van Ja. Een utopie? Het antwoord kunnen we alleen ontdekken door het te onderzoeken en het een kans te geven.

Heling
Vertrouwen maakt je lichaam en geest zacht, ontspant en opent je voor natuurlijke heling en ontplooiing. Wanneer je in omstandigheden verkeerd die oude angsten en pijn losmaken dan is de uitnodiging om ruimte te maken voor, en af te dalen in je natuur. Je zult merken dat je daarmee ook afdaalt in vertrouwen. Ook wanneer je dit aan de buitenste rand van bewustzijn, de tastbare wereld, niet voelt wanneer er bijvoorbeeld pijn of angst door je heen golft. Wanneer de omstandigheden in je leven oude overtuigingen en aannames weerspiegelen (oude pijn) is het een flinke uitdaging om te blijven gronden in je natuur en dus in vertrouwen. Toch is dat precies wat je doet, wanneer je je aannames en overtuigingen op waarheid durft te onderzoeken. Vraag jezelf af wat je weerspiegelt ziet in je leven en wat je daar nog over gelooft?

Toetssteen?
Maak de weerspiegeling die je ziet echter niet de toetssteen van vertrouwen. Omdat zodra je vertrouwen buiten jezelf zoekt, je zult merken dat je op een subtiele of minder subtiele manier verkrampt. Je hecht dan aan, of verzet je tegen dat wat is. Vaak stellen we allerlei voorwaarden: ‘Ik durf te vertrouwen en me te ontspannen, wanneer ik eerst….(voldoende geld heb, een partner, werk, leuke vrienden enz.)’. Terwijl in wat er ook in je leven speelt, je kunt openen en smelten in je zijns-grond van vertrouwen. Vergeet niet dat verlichte zielen als Jezus en Boeddha ook flink door de duivel en Mara werden uitgedaagd en verleid om vertrouwen te verlaten. En juist doordat ze dit weerstonden realiseerden ze hun ware natuur.
Het leven vraagt je of je bereid bent om te kiezen voor vertrouwen, ook wanneer dat zich niet weerspiegelt in je levensomstandigheden. Pas in tweede instantie zul je merken dat vertrouwen zich in en om je heen gaat weerspiegelen. Soms kan dat echter best een poos duren en dan is het belangrijk dat je weet dat het licht van vertrouwen niet om je heen te vinden is, maar in je hart.

Stil in jou
Met het wegvallen van de verhalen wordt het steeds stiller en eenvoudiger in je. De complexiteit maakt ruimte voor de eenvoud van het zich ontvouwend leven. Omdat er geen of minder een ik-persoon is (de verhalen) die zich druk hoeft te maken over het leven of zich zorgen hoeft te maken. Er is slechts wat er is. Ook wanneer er mist is, pijn, verdriet, een gebroken hart….
De een-voud is er, zodra je je laat zakken in vertrouwen, de grond van je leven.

Goede voornemens?

Doe geen moeite om jezelf te verbeteren!

Alle zogenaamde zelf verbetering, vanuit wilskracht, is van korte duur.
Ontspan in je natuur.
Voel dat alles, het hele spel, in jou verschijnt.
Het is niet persoonlijk en alle moeite die je hebt met jezelf (of anderen),
komen juist voort uit het persoonlijk maken.

Je bent volmaakt en heel en het is slechts het spel dat we als imperfect bestempelen.
Iets wat je overigens alleen maar vanuit het spel zelf kunt doen.
Voel en daal af in je ware natuur,
zodat je van hieruit, met ogen van liefde, naar je zogenaamde imperfecties kunt kijken.

Vertrouw in je natuur en weet dat deze geen fouten maakt.
Je zult merken dat hoe meer je ontspant in dit vertrouwen, ook wanneer het spel zich ontvouwt als angst, pijn en wantrouwen, dat het spel uitlijnt met je natuur.
Moeiteloos.

Warme groet,

Linda Rood