Nieuwsbrief

Het ware kapitaal

Opgaande zon, foto van Vinit Pathak, unsplashfotoś

Het valt me op dat steeds meer mensen uit de ratrace van ‘het harde werken’ stappen. Soms in eerste instantie door een wake-up call zoals een burn out, soms vanuit het idee om als zelfstandige met meer vrijheid verder te gaan. Al vrij snel blijkt dat terug de ratrace ingaan geen oprechte optie meer is. Ook niet de race om genoeg klanten te krijgen en daarmee inkomen te verdienen. En een groeiend aantal mensen kiest er vervolgens voor om ‘werk’ te maken van hun eigen heling. En nee, niet in de zin van er andere mensen mee begeleiden. Maar in de zin dat zijzelf ‘een project om mee te werken’ zijn geworden voor onbepaalde tijd.

Het tekort-denken van de oude wereld

De manier waarop we geld gebruiken is gebaseerd op principes uit de oude duale wereld, namelijk op het denken vanuit tekort. Denk maar aan macht en onmacht, meer en minder, onderdrukking en uitbuiting. Dit komt allemaal voort vanuit de angst om tekort te ervaren. En het idee dat je geld (aandacht, liefde ed.) wel of niet kunt verdienen. Het is kenmerkend voor leven vanuit het ego. Zelfs wanneer je hier niet aan mee wilt doen, doe je dat ongewild toch. Vanwege de chocolade die je met je geld koopt, kleding… Want aan de andere kant van die geldstroom werken mensen op veel te jonge leeftijd voor veel te weinig geld als moderne slaven om dat allemaal voor ons te produceren. De hele oude wereld is op het denken vanuit tekort gebaseerd. Het is de drie dimensionale werkelijkheid waarin we de uitersten van dualiteit ervaren, beleven en eigen maken. Een wereld waar lijden je metgezel is. Maar er gloort een nieuwe werkelijkheid!

Want wat nu als het niet gaat om geld verdienen?

Wat nu als het in werkelijkheid gaat om jouw heling?

Wat nu als het thema werken helemaal nooit werkelijk heeft gedraaid om het verdienen van geld (liefde, aandacht, succes, veiligheid)? Natuurlijk draaide het daar aan de oppervlakte om, maar wezenlijk? Wat nu als het hele project van ‘werken’ er puur was om jou te doen ontwaken? In de realisatie dat je al waardevol, goed genoeg en onschuldig bent.
Ik weet dat er nu allerlei ja, maren kunnen opkomen. Want, de hypotheek, huur, brood op de plank, vakantie, kinderen die opgroeien, de realiteit!

Een nieuwe werkelijkheid

En ja, dat is ook deel van de realiteit. Zolang je nog gelooft dat je geld moet verdienen door hard te werken, dan zul je dat eerst onder ogen moeten komen en doorzien. Omdat het tot die tijd je werkelijkheid vormt. Maar als in die overtuiging barsten komen, en hopelijk draagt dit artikel daartoe bij, dan schijnt daar een nieuwe werkelijkheid doorheen. Een werkelijkheid die zo ongelofelijk veel intelligenter, ruimer en weidser is dan de drie dimensionale werkelijkheid zoals je die tot nu toe kende. Een werkelijkheid waarin het niet gaat om het verdienen van geld, maar over ontwaken in je ware natuur en over heling. Over het realiseren van de eenheid en onderlinge verbondenheid van het leven. Het gaat over weer durven spelen! Kun je je nog herinneren dat je als kind leerde door te spelen? En dat het leven pas zwaar werd toen je zogenaamd ‘echt moest gaan leren’?

Wat voor jou wezenlijk goed is, is dat voor ieder

Je staat niet op jezelf, je bent geen eilandje in een oneindig universum. Je bent onlosmakelijk verbonden met alles wat er is. Dat betekent ook dat jouw heling bijdraagt aan de heling van de gehele mensheid en onze wonderschone planeet aarde. Dus wat misschien egoïstisch lijkt; van jezelf prioriteit maken, weer leren spelen, luisteren naar je ja- en nee-gevoel, overtuigingen ontmantelen die het ja-gevoel onderuit halen en oud zeer verwerken, dat is juist het het meest liefdevolle wat je kunt doen. Wat voor jou wezenlijk goed is, is goed voor ieder.

Maar hoe dan rondkomen?!

Maar hoe zit het dan met dat geld?
Want je hebt wel een huur of hypotheek te betalen en je hebt ook nog te maken met een drie dimensionale wereld. En anderen kunnen misschien wel zo leven, maar die hebben een partner met een goed inkomen of anderszins geluk. Toch?
Al jaren hoor ik de verhalen van mensen die daar ook van overtuigd waren tot een burn out of andere levensgebeurtenis de grond onder hun voeten vandaan haalde, en ze in feite niet anders konden dan van zichzelf prioriteit maken. Opeens bleek het onmogelijke mogelijk. Hebben zij allemaal partners met goede inkomens of een zak met geld om dat mogelijk te maken? Nee! Let wel, met dit artikel wil ik je niet aanzetten tot onverstandige keuzen met een vernietigende impact. Ik wil graag scheuren brengen in de overtuigingen die je mogelijk hebt over werk en inkomen. Dat je geld moet verdienen door hard te werken. Als de overtuigingen die je daarover hebt scheuren gaan vertonen ontstaat er ruimte voor de nieuwe werkelijkheid om erdoorheen te schijnen. Een werkelijkheid die op heel andere principes is gebaseerd, zoals de oneindige intelligentie van ons bestaan, onvoorwaardelijke liefde en onderlinge verbondenheid. En wat zo bijzonder is, dat is dat die nieuwe werkelijkheid ongelofelijk inventief is.

Het ware kapitaal

De bron van het leven vindt allerlei manieren om je te geven wat je nodig hebt. Manieren die voor het denken niet te bevatten zijn. Om je te kunnen geven wat je nodig hebt, heeft het leven ruimte nodig. En dat vraagt om een open mind waar niet allemaal overtuigingen voor zitten. Immers, het leven kan niet om jouw nee heen en zal jouw nee beantwoorden. Net zoals het jouw ja nodig heeft om dat te kunnen beantwoorden. Het is de universele wetmatigheid van de vrije wil. Wanneer de overtuigingen doorzien en ontmanteld worden ontdek je gaande weg (en neem hier je tijd voor) dat het ware kapitaal niet geld is maar de bron in jezelf, jouw heel zijn. Jij bent het ware kapitaal. De oude machten uit de drie dimensionale wereld staan er niet om te springen dat je dit ontdekt. Want dat ontneemt hen de macht over jou. Je leeft dan vanuit een andere werkelijkheid, een andere trilling, waar hun macht niet reikt.

Ik hoor mensen over onverwachte erfenissen, over maffe fondsen die geld uitkeren, over bijbaantjes die geen energie kosten, over tiny wonen waardoor er ook veel minder geld nodig is, over dat het op de een of andere manier toch kan, weliswaar soms net maar het kan! En het bijzondere is dat de oude wereld de nieuwe wereld mogelijk maakt. Het is immers dezelfde wereld. En wat is het toch heerlijk hoe overvloedig de creatieve flow dan vloeit. Door ieder zijn uniekheid heen.

Ik dank ieder die wat ik hier beschrijf voortleeft. Ik dank ieder die zichzelf heelt. Soms lijkt wat je doet misschien alleen maar voor jezelf of onzichtbaar… toch is het zo wezenlijk belangrijk voor alles en iedereen.

Liefs,

Linda