Nieuwsbrief

Een nieuwe aarde

Foto van lammetjes op een dijk

Hoe ziet een aarde eruit waarin mensen leven vanuit de realisatie van ons één-zijn? Vanuit een diepgaand besef dat alles met alles verbonden is en elkaar wederzijds beïnvloedt? Dit artikel gaat over het visioen wat ik daarbij heb. Dat je er moed uit mag putten.

Als we zo doorgaan

Genetische manipulatie, enkelzijdige landbouw, steeds meer straling, steeds groter wordende steden, bio-industrie, uitbuiting, het gebruik van pesticiden, medicijngebruik, vaccins om specifieke weerstanden te ontwikkelen, een steeds groter wordende rol voor technologie … al dit soort kunstmatige manipulaties aan zowel onszelf als aan onze omgeving verbreedt de kloof tussen de natuur en de mens. Het voedt angst, verdeeldheid en dualiteit. En het ondermijnt liefde, wezenlijk geluk, onderling contact, een natuurlijke ontplooiing, onze natuurlijke weerstand en immuunsysteem en het kunnen putten uit de wijsheid van zowel de natuur als onze ziel. Zouden we deze weg vervolgen dan zal de mensheid zichzelf binnen niet al te lange termijn vernietigen, om zo toch een natuurlijke balans te herstellen.

Een natuurlijke evolutie

Gelukkig is daar de natuurlijke levensstroom die zich intelligent voortbeweegt en die in ons allemaal voelbaar is. Als je goed kijkt kun je het overal zien. Ook in de tegenkrachten, die nodig zijn voor de evolutie en bevrijding van ons bewustzijn. Dat wil niet zeggen dat de tegenkrachten an sich intelligent zijn, in de zin van verbonden met het geheel. Ik wil er wel mee zeggen dat het in het grotere perspectief, in het geheel, zijn functie heeft. We denken vaak dat we als spelers invloed hebben op het grote toneel van het leven, en relatief gesproken is dat ook zo. Echter ten diepste ontvouwt het leven zich precies zoals het zich wil ontvouwen, in een kosmische liefdes en levensdans. Daarop leren vertrouwen en er aan overgeven kan ons bewustzijn bevrijden. Er zal dan steeds minder tegenkracht nodig zijn, zoals we dat al eeuwen en eeuwen op aarde kennen, omdat deze in de wortel wordt doorzien. We zijn allemaal samen, allemaal één.

Overvloed

Hoe ziet de nieuwe aarde eruit? Dit is mijn visioen.
Wanneer het onderlinge één zijn wordt ervaren is een optimale samenwerking mogelijk. Tussen mensen onderling, mens en dier, mens en natuur, mens en kosmos. De wijsheid waar de sjamanen van de natuurvolkeren toegang toe hebben zal weer toegankelijk voor ons zijn. We zullen elkaar, de planten, mineralen, dieren, weersomstandigheden en zelfs voorwerpen kunnen ‘lezen’, begrijpen en optimaal mee samenwerken. Wanneer er een verstoring is in de natuurlijke flow, zullen we de oplossing kunnen zien die het leven ons aanreikt. We zullen het opmerken omdat ons denken niet meer vastzit in allerlei vastomlijnde kaders, die vooral wijsheid en liefde buitensluiten. Technologie kan dan ten dienste staan van het geheel en de natuur bijstaan, in plaats van deze uit te putten. De aarde is onze paradijselijke tuin, die kan helen en tot bloei kan komen.

Helen

Foto van Sofie Graas

Dit is geen utopie. Dit is nodig. Natuurlijk zal de weg ernaartoe rekening houden met het feit dat er nu nog wel gigantische steden zijn, vervuiling, machtsmisbruik enzovoort. We zullen nog lange tijd geconfronteerd worden met de gevolgen van keuzes die we in het verleden maakten vanuit verdeeldheid. En iedere keer dat we hiermee geconfronteerd worden zal heling nodig zijn. Keer op keer tot het heel is. Tot ons inherente heel-zijn uitgelijnd is met ons handelen en onze omgeving.

Om uiteindelijk helemaal in de ‘Ja’ te komen die de grond vormt van de nieuwe aarde (en die inclusief de ja en nee van het dagelijks leven is), zullen we waarschijnlijk eerst een middenweg volgen, tussen de diepste Ja, en de nee van oude patronen in.

Alles is er al

Het visioen wat ik beschrijf is niet iets wat er pas ‘morgen’ is. Het is al aanwezig en hoe meer mensen dit ontdekken, hoe dichterbij het voor de mensheid als geheel komt. Het is al mogelijk om vanuit de flow en één-zijn te leven. Om te luisteren naar wat het leven je vertelt. Om vorm te geven aan die prachtige levensstroom die overvloedig door alles en iedereen stroomt. Om op te merken wat er nodig is wanneer er verstoringen zijn en te zien hoe het leven oplossingen aanreikt via een ingeving, planten, dieren, mensen, een song, een filmpje enz. De vriendin van wie ik bovenstaande foto kreeg en waarin zo mooi hartjes zichtbaar zijn, vertelde me dat bietjes eten aardend is. Ze zei: ‘Alles uit de aarde, aardt.’ Ik vond het zo mooi, zo wijs. Wanneer we niet meer volautomatische de aangeleerde en automatische patronen in onszelf volgen, kan de wijsheid van het leven zich openbaren. Wanneer bijvoorbeeld onze verslaving aan suiker, vet en bewerkt voedsel doorzien wordt en afneemt, kunnen we weer voelen wat we werkelijk nodig hebben. Bijvoorbeeld bietjes, wanneer we meer aarding kunnen gebruiken. En wanneer we weer nauwer samenwerken met de mensen, planten, omgeving, dieren en spullen om ons heen, zullen zij ook meer afgestemd zijn op ons, en mee kunnen helpen om verstoringen op te lossen.

Een shift van hoofd naar hart

Dualiteit, en de verdeeldheid die hieruit voortkomt, valt niet op te lossen binnen het domein waarin het als zodanig wordt ervaren, het denken en de derde dimensie. Hoe nobel de strijd waarvoor gevochten wordt ook mag lijken binnen die dimensie, de uitkomst zal alleen maar meer van hetzelfde voortbrengen. Nog meer machtsstrijd, nog meer verdeeldheid en nog meer kaders waarin geloofd wordt. En dus is het nodig om het zwaartepunt van aandacht te verplaatsen vanuit het hoofd, naar het hart. Ofwel van doen, naar zijn. Dit gaat om het durven niet te weten, zodat je als een ongeschreven blad wijsheid kunt ontvangen. Het betekent niet dat je vanuit je hart vervolgens alleen maar lijdzaam toekijkt. Het betekent dat je handelen een rechtstreekse uitdrukking is van de levensstroom. En daar waar het domein van ‘doen’ een proces impliceert, een verleden en een toekomst, is het domein van ‘zijn’ nu. Inclusief en onvoorwaardelijk omvat het ook het doen.

Ik wil je graag uitnodigen om de shift naar je hart te maken en te ontwaken in jouw grenzeloze en tijdeloze zijn waar de nieuwe aarde is. Je zult met ogen van vertrouwen kunnen kijken naar wat er nu plaatsvindt en beseffen dat het allemaal uitdrukking van het Ene is.

Hartengroet,

Linda