Sleutel tot geluk

Een bijeenkomst over de sleutel tot geluk.
Wat maakt je gelukkig?
Wat maakt je ongelukkig?
Bestaat er een sleutel tot geluk?
De bijeenkomst ‘de sleutel tot geluk’ organiseer ik om je kennis te laten maken, of je ervaring te laten verdiepen, met zowel de poort naar geluk, de sleutel alsook geluk zelf. Allen zijn gemaakt van hetzelfde onnoembare, namelijk van jouw aanwezigheid.

De sleutel tot geluk
De sleutel tot geluk is gemaakt van pure eenvoud,  namelijk aanwezigheid en de vreugde van geluk die daar ervaarbaar is. Het is een openen voor wat er nu is. Zodra je bewustzijn opent voor wat er nu is, stroomt het licht van waarheid en liefde door je heen en daarmee ook naar alle scripts, formules, aannames en overtuigingen die je nog gelooft over jezelf en het leven. Op het moment dat deze verhalen over het leven worden doorzien, vindt er een mystiek wonder plaats. De werkelijkheid zoals je die ervaart en meemaakt verandert en er ontstaat ruimte voor de weldaad en overvloed van het universum. Er ontstaat ruimte voor geluk. Eerst voelbaar in je hart en daarna steeds meer weerspiegelt in je levensomstandigheden.

De werkelijkheid zoals je die ervaart verandert
naar mate je aannames en veronderstellingen
over de werkelijkheid veranderen.

De doener wordt uitgewist
Een woord dat deze scripts, formules en dergelijke samenvat is; het ego. Het ego vormt als het ware een blokkade in de natuurlijke levensstroom en is in die zin tevens als een poort die ontsloten kan worden. Met de sleutel die gemaakt is van je ware zelf: aanwezigheid. En hoewel het ego er vanuit zijn eigen overtuiging is om jou te beschermen en het streeft naar geluk, is het juist dit zelfde ego die als een blokkade ervoor zorgt dat geluk en de overvloed en weldaad van het universum je niet kan bereiken. Omdat het ego je sluit voor het enige moment dat er is en de werkelijkheid van geluk die daarin besloten ligt. Zodra we een ‘ik’ optuigen materialiseert deze ik, en alles wat dit ik gelooft over het leven, zich in onze werkelijkheid.  Je kunt jezelf in dit verband vergelijken met een schoolbord waarop allemaal wiskundige formules staan beschreven die bepalen hoe ‘jij’ en ‘je leven’ eruit zien. Al naar gelang je persoonlijke, familie en culturele geschiedenis. Zolang je deze formules gelooft vormt dit geloof de werkelijkheid zoals je deze ervaart. Door echter alle aannames en veronderstellingen over ‘ik in een onveilige wereld’ te ontmoeten in waarheid, worden deze doorzien en lossen op. Het is de steeds verdiepende ontdekking en realisatie dat er geen ‘ik’ is in ‘een potentieel onveilige wereld’. (Komt er al een ‘Ja, maar…’ op? ;-)) Het moment dat een verhaal wordt doorzien, is het moment dat er een wisser over de formules heen gaat die ze uitwist. Zodat een leeg bord overblijft. Dit lege bord is je natuur. Je natuur die je ook zou kunnen omschrijven als een veld van ongemanifesteerd potentieel. In feite wordt met ieder verhaal dat oplost, ‘de doener’ waarmee we ons normaal gesproken identificeren uitgewist. De doener die nauw verbonden is met oud zeer, overlevingsinstincten en een vergeten zijn van onze natuur en de wijsheid die in ons leeft. Het is het ‘ik’ waarin we heilig leerden geloven, waarmee we ons leerden te identificeren en die we gedurende ons leven steeds meer probeerden te perfectioneren. Het bekende sleutelen aan onszelf om veilig, nog beter, succesvoller, geliefder, leuker of spiritueler te worden. Maakte dit werkelijk gelukkig?
Wat de sleutel tot geluk in feite doet is een omgekeerd proces van ont-doen waarbij de illusie van de doener langzaam wordt uitgewist. Om in toenemende mate te ontdekken en realiseren dat je Leven bent. Puur leven. Zowel het veld van potentieel en aanwezigheid als de vormen die hieruit voortkomen. Daarbij realiserende dat alle vormen komen en gaan in hun eigen mystieke ontwikkelingsproces.

Hartenwensen komen uit
Wanneer je meer en meer als een lege bladzijde of schoolbord bent, zal je merken dat verlangens en hartenwensen hierin oprijzen. Hartenwensen die in overeenstemming zijn met waarvoor jij voor bent geboren. Een unieke combinatie van lichaam, geest en ziel met haar talenten, vaardigheden, grenzen en beperkingen die tezamen jouw aanwezigheid op aarde vorm geeft. De verlangens die opwellen zijn de zaadjes die je kunt planten in je natuur van potentieel. Die je kunt laten ontkiemen in je hart. Waarmee het leven, en in essentie dus je natuur, in een mystiek proces de transformatie van verlangen tot manifestatie tot stand brengt.

Wanneer een verlangen tot manifestatie
oprijst in je hart…
Hoe voelt dat dan?
Voel je een energie van bruisend,
bubbelend en overstromend geluk?

Vertrouw in die energie,
in het gevoel van geluk,
en hecht niet aan de uitkomst.
De uitkomst is inwisselbaar.
De vreugde van geluk niet.

 

Dus om te manifesteren wat je werkelijk wilt, is slechts een wens nodig die ontspringt uit je hart. Dat waar je hart van gaat zingen en waar je Ja bij voelt. Dit zijn verlangens waar je op kunt vertrouwen. Dit is echter niet iets dat ‘jij’ hoeft te doen, zoals met positief denken. Sterker nog, het kan zijn dat je je hele leven hebt gedacht dat je heel graag iets wilde manifesteren (vanuit de wens naar veiligheid, waardering en liefde) en dat nadat de wisser dit alles uitwiste, er een heel ander verlangen ontsproot uit je natuur van waarheid en liefde. Dit alles is niet iets dat ‘jij’ kunt doen. Omdat de ‘jij’ het ego is en het ego juist de blokkade, ofwel de poort, vormt die ontsloten dient te worden. Het opwellen, ontkiemen en opbloeien van hartenwensen vindt plaats, het gebeurt, omdat het niet meer tegengewerkt wordt door al die formules op het bord die beweren dat het niet mogelijk is. Dat het gevaarlijk is. Dat het niet kan. Eigenlijk is er geen naam die dit mysterie kan omschrijven. Het leven ademt jou, het doet jou en het beweegt jou. Dit realiseren is de werkelijke bron van vreugde in je leven. De verlangens die in je hart oprijzen en de manifestatie ervan zijn hier slechts een natuurlijk uitvloeisel van.

Sleutel tot geluk
Wanneer: 
Er staat nog geen datum gepland. Bij voldoende interesse plan ik een nieuwe datum.
Tijd: Van 13:00 tot 17:00 uur.
Inloop vanaf 12:45
Kosten: 60,-
Als je mee wilt doen, laat me dat dan tijdig weten door een mail te sturen naar: hetjagevoel@gmail.com of te bellen met 06-37438754