Latest Posts

Afbeelding van vogelt in de lucht

Zelfbevrijding

Onlangs deelde ik een post op de sociale media over ‘het systeem’. Je kunt het helemaal onderaan dit artikel lezen. In een comment stelde iemand een heel wezenlijke vraag, waarop ik in dit artikel graag antwoord geef. De vraag luidt: ‘Is het voor heling en het transformeren van je innerlijk systeem nodig om eerst eenheid te voelen? Want ik heb het gevoel op zoek te zijn naar die eenheid door juist los te laten wat me in de weg staat…

De werkelijkheid

En in die prachtige vraag liggen wat mij betreft ook antwoorden besloten. Eenheid is altijd de realiteit. We zijn één, alles is één. Wanneer je naar of vanuit details kijkt dan kun je dat niet altijd zien. Maar wanneer je vanuit een groter perspectief kijkt is dat gemakkelijker. Wanneer je bijvoorbeeld vanuit de ruimte naar de aarde kijkt, dan zie je heel mooi één aarde. Dit is dus het uitgangspunt: eenheid is al de werkelijkheid. En net zoals eenheid altijd de werkelijkheid is, zo is ook jouw verlichte zelf altijd aanwezig. Ook dat merken we meestal niet op wanneer onze aandacht opgaat in details, zoals in gedachten, gevoelens en ervaringen.

Zelfbevrijding

Hoewel het zelf en eenheid bij sommige mensen plots vrij komt te liggen door intense eenheid- of verlichting ervaringen, gaat er bij de meeste mensen een proces van zelfbevrijding aan vooraf. Een proces van het doorzien van illusies waardoor ermee verbonden pijn en beperkende patronen oplossen. Illusies en patronen die ogenschijnlijk over het zelf en de eenheid heen gedrapeerd liggen. Dit is het proces waarover de vraagsteller het heeft. Is het daarvoor nodig om eerst eenheid te ervaren? Want als je dat nog niet ervaart, hoe kan dan een proces van zelfbevrijding aanvangen?

Een natuurlijke ontwikkeling

Zelfbevrijding is een logische ontwikkeling in de evolutie van ons bewustzijn. In die zin draagt alles ertoe bij dat eenheid en je verlichte zelf bloot komen te liggen om te belichamen. Daarvoor is het ervaren van eenheid in eerste instantie dus niet nodig. De eenheid is immers al de werkelijkheid en je systeem raakt daar langzaam van doordrongen. Deel van dat proces is het ontwikkelen van een gezond ego. Een kenmerk van een gezond en volwassen ego is dat het verantwoordelijkheid draagt voor zijn ervaringen. Dat je bijvoorbeeld in therapie gaat wanneer er sprake is van trauma’s en dat je zorg draagt voor je lichaam, geest en levensomstandigheden. Dit proces van volwassen worden en in balans komen versnelt en verwordt tot heling wanneer het hart(chakra) zich opent. Dit is echter niet iets waar je je best voor hoeft te doen. Je hart opent zich vanzelf wanneer je daaraan toe bent.

Ook voor mensen die plots ontwaken in hun ware natuur volgt erna een proces van heling en zelfbevrijding. Een proces waarin lichaam, geest en levensomstandigheden uitlijnen met hun ongevormde natuur van zuiver zijn. En waarbij alle delen die zich nog afgescheiden voelen, opgenomen worden in het geheel. Een proces van zelfbevrijding kan dus zowel voor als na zelfrealisatie plaatsvinden.

Foto van Activedia, Pixabay

Zelfrealisatie

De bewustzijns-sprong waarover dit alles gaat (zelfrealisatie) is mogelijk in je hart. Niet zozeer het fysieke hart, maar je symbolische en energetische hart. Het denken kan deze sprong niet maken. Evenals controle en beheersing hiervoor niet bruikbaar zijn, vaardigheden die juist zo van pas komen in de derde dimensie. Wanneer je een enigszins gezond ego hebt ontwikkeld en oud zeer hebt verwerkt, opent het hart zich steeds meer. Je hart is qua trilling verbonden met je hartchakra en met de vierde dimensie. Ze vormen een poort naar zowel de vijfde en opvolgende dimensies als naar je verlichte natuur. Kwaliteiten die horen bij deze dimensie, bij je hart en bij je zijns-natuur zijn onder andere; onvoorwaardelijke liefde, vertrouwen en overgave. En het is rusten in zijn en de ermee verbonden zijns-kwaliteiten die ervoor zorgen dat de evolutie van bewustzijn voortgaat en je lichaam, geest en levensomstandigheden verder uitlijnen met je natuur (zelfbevrijding).

Zoeken

Maar wat nu als je al een poos bezig bent met zelfbevrijding, maar je ware natuur en de eenheid je steeds maar lijken te ontglippen? Wanneer je de ene therapie na de andere volgt, de ene bewustzijns-training na de andere zonder dat verlichting ervaren wordt. ‘Want ik heb het gevoel op zoek te zijn naar die eenheid door juist los te laten wat me in de weg staat…

Dan kan het zijn dat je verwikkeld bent geraakt in zoeken, jezelf helen of streven naar het beeld dat je hebt over verlichting en eenheid. Je zult merken dat zolang je opgaat in een zoekbeweging naar je verlichte natuur, het onvindbaar is. Want of je aandacht nu opgaat in gedachten, gevoelens of in een beweging van zoeken, het is allemaal onderdeel van de tastbare wereld van ‘doen’. Waarin verschijnt die tastbare wereld van doen? Juist, in jou. In jouw verlichte natuur.

Nu thuis zijn

Het fijne aan zelfrealisatie en het opmerken van de is-heid (eenheid) van het leven is dat je er niets voor hoeft te veranderen. Dus terwijl de beweging van zoeken eventueel in je opkomt, kun je de shift maken naar (verlicht) zijn. Door op te merken dat de zoek-beweging in jou verschijnt. ‘Nee, zo simpel kan het toch niet zijn? Gewoon met buikpijn, mijn haren in de knoop, de was die opgevouwen moet worden en allerlei onaffe issues?’

Zoals je nu zit, staat of ligt is de werkelijkheid al volledig en één.
Sluit je ogen eens. Wat hoor je? Merk je hoe de geluiden in jou verschijnen? In een ruimtelijkheid die niet vast te grijpen is? Niet te bevatten. (Wanneer je hier wat rustiger en stapsgewijs in meegenomen wil worden dan kun je er hier begeleide meditaties over vinden>>)
Dit is de is-heid van dit moment.
En wanneer je de shift maakt van opgaan in wat je ervaart, naar opmerken dat al die ervaringen in de ruimtelijkheid van jouw bewustzijn verschijnen, ben je thuis.

Liefs,

Linda

Het systeem

Ik zie, net als jij vermoed ik, veel berichten over hoe vrijheid beperkend ‘het systeem’ is. Hoe het gericht is op macht. (Ik deel daar zelf ook over)
Hoe daarmee om te gaan?

Lief mens, hoe ga je om met je eigen systeem?
Met jouw eigen vrijheid en liefde beperkende overtuigingen en conditioneringen?

Daar ligt het antwoord en de oplossing.
Wat werkt en wat werkt niet?

Wat ik bijna veertig jaar lang probeerde en wat bij mij niet werkte was: sleutelen aan mijzelf en proberen om mijzelf te veranderen. En mijzelf veroordelen als het niet lukte. Hoe hard ik ook mijn best deed om mijn systeem te veranderen, onderliggend bleven de patronen ongemoeid en brachten uiteindelijk altijd meer van hetzelfde voort. Omdat ik mijn systeem probeerde te veranderen vanuit datzelfde systeem.

Tot ik mijn heel en één zijn ontdekte. En ik leerde om met ogen van heelheid en liefde naar de wortels van ‘mijn systeem’ te kijken.
Heilzame veranderingen vonden daarna ‘vanzelf’ plaats, en mijn systeem lijnde uit met de liefde van mijn natuur. Het is een verdiepend en voortgaand proces. Het volgt een ritme en tempo met een precisie waar ik alleen maar verwonderd over kan zijn.
Het toont me dat liefde wil liefhebben, alles.
En alles is deze liefde.

En zo binnen, zo buiten, zo onder, zo boven.
Jouw systeem is (net als) ‘het systeem’.
En het kent twee bewegingen.
Ééntje gericht op het versterken en in stand houden van het systeem zelf. (Door middel van controle en beheersing, manipulatie, angst en verzet.)
Wat afgescheidenheid en nog meer angst creëert.
En een beweging van openen voor en uitlijnen en meebewegen met liefde, met de bron.
Één en heel.

Mist boven een meer

Een heilig nee

Beste lezer,

Regelmatig krijg ik de vraag hoe het zit met ja zeggen tegen het leven, wanneer je voelt dat iets ongezond is voor je. Bijvoorbeeld wanneer je in een situatie of relatie voelt dat bepaald gedrag van de ander je niet dient en wanneer iemand over je grenzen gaat. Hoe zit het met daar ja tegen zeggen?

De diepste ja

Allereerst is het belangrijk dat het helder is over welke ja ik het heb, wanneer ik het over het ja-gevoel heb. Deze gaat namelijk over de diepste ja van het leven, die er ook is wanneer je in praktische zin ergens nee tegen zegt. Het is de ja van bewustzijn die alles aanvaart en onvoorwaardelijk is. Hiermee uitlijnen zorgt ervoor dat die onvoorwaardelijkheid ook steeds meer tot uitdrukking komt in je levensomstandigheden. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat je grenzen stelt en nee zegt tegen wat voor jou niet (meer) klopt.

Wanneer je bijvoorbeeld in een omgeving verkeert waar er over je grenzen wordt gegaan en waar voorwaardelijkheid en vijandigheid aan de orde van de dag zijn, dan geeft dit je zeer waarschijnlijk een nee-gevoel. En dat is gezond. Het is immers niet in lijn met de liefde van je hart en wat je voelt dat er in potentie mogelijk is. De kans is groot dat je deze omgeving hebt gecreëerd vanuit oude patronen en overtuigingen in jezelf, en waarvan je nu voelt dat ze je niet meer dienen. Een ja-gevoel volgen ziet er aan de buitenkant dus soms uit als gehoor geven aan een heel duidelijke NEE! Sterker nog, soms openbaart een ja-gevoel zich pas, wanneer je eerst luistert en gehoor geeft aan een nee-gevoel.

Gebruik nee
om in Ja te verblijven.

Een nee-gevoel

Om een ja-gevoel te volgen is het voelen van, luisteren naar en gehoor geven aan een nee-gevoel dus heel belangrijk. En daarvoor is lichaamsbewustzijn essentieel, omdat de nee voelbaar is in je lichaam. Bijvoorbeeld als een zacht aanspannen van spieren of een veranderde ademhaling. Wanneer je over deze grens heengaat en niet luistert naar het nee-gevoel, dan zal je lichaam op den duur klachten geven. Milde klachten zoals keelpijn, hoofdpijn of spierpijn. Als je echter lang over je grenzen gaat dan kan het ook in de vorm van ernstigere klachten zijn zoals een burn-out. Dus breng je aandacht gedurende de dag in je lichaam. Wat voel je daar? Wat vertelt je lichaam je?

Een nee-gevoel als poort

Foto uit het boek 'Het ja-gevoel'

Belangrijk om vervolgens te onderzoeken is of een nee-gevoel voortkomt uit een ongezond en ondermijnend patroon in jezelf, of dat het een gezonde grens aangeeft.

(Foto uit mijn boek: Het ja-gevoel)

Hoewel het in beide gevallen belangrijk is om de grens te respecteren is het in het eerste geval ook belangrijk om de onderliggende overtuiging te ontdekken en onthaken. Zodat het niet meer leidend is. Door een nee-gevoel aan te nemen als uitnodiging tot zelfonderzoek, zal je merken dat de nee’s je helpen om te helen wat nog innerlijk verdeeld is. En kan het zomaar gebeuren dat de nee een ja wordt, als dat ‘de bedoeling is’. Ik heb bijvoorbeeld in het verleden nee gezegd tegen interviews of podcasts, omdat ik voelde dat ik er nog niet aan toe was. En dus respecteerde ik de nee die ik voelde als grens, onderzocht wat ik er nog over geloofde, en vertrouwde op de levensstroom. Inmiddels voel ik soms een blije ja wanneer ik uitgenodigd wordt voor een interview. Het klopt steeds voor dat moment. Je hoeft alleen maar nu te zijn en wat er nu is te leven. Er hoeft niets geforceerd te worden. Het ene is niet beter dan het andere. Ook niet wanneer er nog een oud patroon mee verbonden is. Ook daar is vrede in te vinden.

Wat nu als het lijkt alsof je geen keuze hebt?

Soms lijkt het alsof je geen keuze hebt om een grens te stellen. Omdat het je bijvoorbeeld je baan kan kosten, of anderszins teveel kost. Mijn ervaring is dat het enige wat dan nodig is, is om innerlijk werk te doen. Zelfonderzoek toe te passen.

Soms kun je een situatie niet veranderen. Je kunt echter wel je innerlijke houding met betrekking tot die situatie veranderen. En het bijzondere is dat zodra je in jezelf uit de tralies van automatische reactiepatronen stapt, dit effect heeft op de situatie. Van het vastzitten in de dramadriehoek van slachtoffer, dader en aanklagerrollen, beland je in de weidsheid en potentie van de is-heid van het leven. Wonderen blijken daar mogelijk.

Vertrouw je op de ja en nee?

Soms voel je ergens een ja of een nee bij, maar kun je dit niet beargumenteren. Bijvoorbeeld; na jaren mindfulness trainingen te hebben gegeven, voelde ik er geen ja meer bij. Waarom? Geen idee. Ik voelde überhaupt in die jaren bij bijna alle doe-dingen een nee-gevoel. De levensstroom voerde me naar verstilling. Daar lag een dikke, heerlijke en zalige ja. En de lessen die ik kreeg gingen over daarop durven vertrouwen. Het waren jaren die ik de woestijnfase van spiritueel ontwaken noem. Het waren geen gemakkelijke jaren, maar dat lag niet aan de situatie. Dat het niet gemakkelijk was had met angst te maken om blijvend alle schijnzekerheden los te laten. Want om bij het voorbeeld te blijven: ‘Waarom voel ik nou toch geen ja bij het geven van mindfulness trainingen!? Het is toch hartstikke fijn om te doen en het ligt toch ook helemaal in lijn met het ja-gevoel?! En ik kan er een inkomen mee verdienen. Arghh waarom voel ik daar nou toch geen ja bij?’ Nu achteraf ben ik zo blij dat ik op de ja en op de nee bleef koersen, ondanks het wantrouwen en de angst. En dat ik iedere keer wanneer wantrouwen me mee kopje onder sleurde, ik de Vragen naar Vrijheid onderzocht. De stilte was precies waar mijn lessen lagen.

Herken je het, dat je ergens een nee-gevoel bij hebt en dat je hoofd duizend redenen aanvoert waarom het onverstandig is om ernaar te luisteren? Want wat blijft er over wanneer je naar je nee-gevoel gaat luisteren? Blijft er dan wel wat over?

De intelligentie van het universum

De intelligentie van het universum toont zich aan je via het ja- en nee-gevoel in jezelf. Deze zijn afgestemd op de levensstroom, welke intelligentie en liefde in beweging zijn. Wanneer je erop koerst als op een kompas, dan leidt het je naar de diepste Ja van het leven om dat te belichamen. Het legt je bezieling en ‘bedoeling’ bloot en voert je van opgaan in ‘doen’ naar ‘zijn’. Hier passen geen kant en klare recepten bij en er is geen routekaart. Ieder heeft zijn unieke levenspad te gaan. Wat het ene moment juist voelt, kan het volgende moment weer anders zijn. En wat voor de ene persoon een ja-gevoel geeft, geeft voor de andere persoon wellicht een nee-gevoel. Hoe dan ook zal het precies bij jou en je omgeving passen en je steeds veilig langs afgronden, dalen en hoogten leiden. Problemen ontstaan juist wanneer je op het ego-denken koerst, omdat je daarmee dwars tegen de levensstroom in kunt gaan. Wanneer je bedenkt dat het overgrote deel van de mensheid daar nog op koerst, dan realiseer je ook hoe belangrijk het is om te leren je eigen pad te gaan. Deze kreeg ik laatst van een collega en vind ik hier zo mooi bij aansluiten:

If the path before you is clear,
you’re probably on someone else’s

– Joseph Cambell

Liefs,

Linda

Foto van lammetjes op een dijk

Een nieuwe aarde

Hoe ziet een aarde eruit waarin mensen leven vanuit de realisatie van ons één-zijn? Vanuit een diepgaand besef dat alles met alles verbonden is en elkaar wederzijds beïnvloedt? Dit artikel gaat over het visioen wat ik daarbij heb. Dat je er moed uit mag putten.

Als we zo doorgaan

Genetische manipulatie, enkelzijdige landbouw, steeds meer straling, steeds groter wordende steden, bio-industrie, uitbuiting, het gebruik van pesticiden, medicijngebruik, vaccins om specifieke weerstanden te ontwikkelen, een steeds groter wordende rol voor technologie … al dit soort kunstmatige manipulaties aan zowel onszelf als aan onze omgeving verbreedt de kloof tussen de natuur en de mens. Het voedt angst, verdeeldheid en dualiteit. En het ondermijnt liefde, wezenlijk geluk, onderling contact, een natuurlijke ontplooiing, onze natuurlijke weerstand en immuunsysteem en het kunnen putten uit de wijsheid van zowel de natuur als onze ziel. Zouden we deze weg vervolgen dan zal de mensheid zichzelf binnen niet al te lange termijn vernietigen, om zo toch een natuurlijke balans te herstellen.

Een natuurlijke evolutie

Gelukkig is daar de natuurlijke levensstroom die zich intelligent voortbeweegt en die in ons allemaal voelbaar is. Als je goed kijkt kun je het overal zien. Ook in de tegenkrachten, die nodig zijn voor de evolutie en bevrijding van ons bewustzijn. Dat wil niet zeggen dat de tegenkrachten an sich intelligent zijn, in de zin van verbonden met het geheel. Ik wil er wel mee zeggen dat het in het grotere perspectief, in het geheel, zijn functie heeft. We denken vaak dat we als spelers invloed hebben op het grote toneel van het leven, en relatief gesproken is dat ook zo. Echter ten diepste ontvouwt het leven zich precies zoals het zich wil ontvouwen, in een kosmische liefdes en levensdans. Daarop leren vertrouwen en er aan overgeven kan ons bewustzijn bevrijden. Er zal dan steeds minder tegenkracht nodig zijn, zoals we dat al eeuwen en eeuwen op aarde kennen, omdat deze in de wortel wordt doorzien. We zijn allemaal samen, allemaal één.

Overvloed

Hoe ziet de nieuwe aarde eruit? Dit is mijn visioen.
Wanneer het onderlinge één zijn wordt ervaren is een optimale samenwerking mogelijk. Tussen mensen onderling, mens en dier, mens en natuur, mens en kosmos. De wijsheid waar de sjamanen van de natuurvolkeren toegang toe hebben zal weer toegankelijk voor ons zijn. We zullen elkaar, de planten, mineralen, dieren, weersomstandigheden en zelfs voorwerpen kunnen ‘lezen’, begrijpen en optimaal mee samenwerken. Wanneer er een verstoring is in de natuurlijke flow, zullen we de oplossing kunnen zien die het leven ons aanreikt. We zullen het opmerken omdat ons denken niet meer vastzit in allerlei vastomlijnde kaders, die vooral wijsheid en liefde buitensluiten. Technologie kan dan ten dienste staan van het geheel en de natuur bijstaan, in plaats van deze uit te putten. De aarde is onze paradijselijke tuin, die kan helen en tot bloei kan komen.

Helen

Foto van Sofie Graas

Dit is geen utopie. Dit is nodig. Natuurlijk zal de weg ernaartoe rekening houden met het feit dat er nu nog wel gigantische steden zijn, vervuiling, machtsmisbruik enzovoort. We zullen nog lange tijd geconfronteerd worden met de gevolgen van keuzes die we in het verleden maakten vanuit verdeeldheid. En iedere keer dat we hiermee geconfronteerd worden zal heling nodig zijn. Keer op keer tot het heel is. Tot ons inherente heel-zijn uitgelijnd is met ons handelen en onze omgeving.

Om uiteindelijk helemaal in de ‘Ja’ te komen die de grond vormt van de nieuwe aarde (en die inclusief de ja en nee van het dagelijks leven is), zullen we waarschijnlijk eerst een middenweg volgen, tussen de diepste Ja, en de nee van oude patronen in.

Alles is er al

Het visioen wat ik beschrijf is niet iets wat er pas ‘morgen’ is. Het is al aanwezig en hoe meer mensen dit ontdekken, hoe dichterbij het voor de mensheid als geheel komt. Het is al mogelijk om vanuit de flow en één-zijn te leven. Om te luisteren naar wat het leven je vertelt. Om vorm te geven aan die prachtige levensstroom die overvloedig door alles en iedereen stroomt. Om op te merken wat er nodig is wanneer er verstoringen zijn en te zien hoe het leven oplossingen aanreikt via een ingeving, planten, dieren, mensen, een song, een filmpje enz. De vriendin van wie ik bovenstaande foto kreeg en waarin zo mooi hartjes zichtbaar zijn, vertelde me dat bietjes eten aardend is. Ze zei: ‘Alles uit de aarde, aardt.’ Ik vond het zo mooi, zo wijs. Wanneer we niet meer volautomatische de aangeleerde en automatische patronen in onszelf volgen, kan de wijsheid van het leven zich openbaren. Wanneer bijvoorbeeld onze verslaving aan suiker, vet en bewerkt voedsel doorzien wordt en afneemt, kunnen we weer voelen wat we werkelijk nodig hebben. Bijvoorbeeld bietjes, wanneer we meer aarding kunnen gebruiken. En wanneer we weer nauwer samenwerken met de mensen, planten, omgeving, dieren en spullen om ons heen, zullen zij ook meer afgestemd zijn op ons, en mee kunnen helpen om verstoringen op te lossen.

Een shift van hoofd naar hart

Dualiteit, en de verdeeldheid die hieruit voortkomt, valt niet op te lossen binnen het domein waarin het als zodanig wordt ervaren, het denken en de derde dimensie. Hoe nobel de strijd waarvoor gevochten wordt ook mag lijken binnen die dimensie, de uitkomst zal alleen maar meer van hetzelfde voortbrengen. Nog meer machtsstrijd, nog meer verdeeldheid en nog meer kaders waarin geloofd wordt. En dus is het nodig om het zwaartepunt van aandacht te verplaatsen vanuit het hoofd, naar het hart. Ofwel van doen, naar zijn. Dit gaat om het durven niet te weten, zodat je als een ongeschreven blad wijsheid kunt ontvangen. Het betekent niet dat je vanuit je hart vervolgens alleen maar lijdzaam toekijkt. Het betekent dat je handelen een rechtstreekse uitdrukking is van de levensstroom. En daar waar het domein van ‘doen’ een proces impliceert, een verleden en een toekomst, is het domein van ‘zijn’ nu. Inclusief en onvoorwaardelijk omvat het ook het doen.

Ik wil je graag uitnodigen om de shift naar je hart te maken en te ontwaken in jouw grenzeloze en tijdeloze zijn waar de nieuwe aarde is. Je zult met ogen van vertrouwen kunnen kijken naar wat er nu plaatsvindt en beseffen dat het allemaal uitdrukking van het Ene is.

Hartengroet,

Linda

Wat wil je werkelijk?

Dit is een artikel met een wellicht scherpe rand als het nog een stuk van het ego raakt waaraan je gehecht bent. Hoewel het ook overgave, eenheid, vertrouwen en zachte vrede kan blootleggen. Wat is dan de scherpe rand?

Radicaal

Dat zit hem in het loslaten van de focus op het ego. Ik bedoel dat echt radicaal. De vrede die in dit moment besloten ligt, openbaart zich wanneer je je er echt voor opent en wanneer je er beschikbaar voor bent. Zonder dubbele en geheime agenda. Zonder dat het openen en beschikbaar zijn eigenlijk ‘stiekem’ een tussenstap zijn naar het realiseren van die ene droom, dat ene verlangen. Een verlangen wat misschien toch nog net iets belangrijker is dan de eenvoudige, zachte vrede van zijn.

Maar waarom is het loslaten van die focus nou zo belangrijk?

Omdat zolang je focus in werkelijkheid ‘daar’ ligt, bij dat verlangen, je niet volledig beschikbaar bent voor het leven wat er nu is. En al is het verlangen of de droom nog zo spiritueel en verheven, al is het nog zo verbonden met je hart en al is het nog zo de bedoeling, zolang je focus daar ligt, is je ego actief. Wie staat aan het stuur in je leven? Is dat je ego?
Of is dat het leven zelf?

Pffff ja hoor… en wat is dan ego?

Wat betekent het om de focus op je ego los te laten? Mag je dan opeens niets meer willen? Niets meer verlangen? Geen grenzen meer stellen, iets doen? Jemig, je mag toch gewoon dromen hebben, doelen en verlangens? Er is toch niet mis met manifesteren? Is dat dan ego?
Nee, dat is het leven dat zich uitdrukt, pure intelligentie. Leven is alles en omvat dus ook jouw dromen en verlangens, het stellen van doelen en het manifesteren. Leven vanuit eenheid is het ontvouwende leven zijn, zoals je dat nu ervaart.

Ego is de soms duidelijke en soms heel subtiele gehechtheid aan een doel, wat je uit de eenheid trekt. Het is een verzet tegen wat er is en een vasthouden aan wat je wilt dat er is, waarmee dualiteit ontstaat. Je trekt jezelf met wilskracht uit wat er is om het zodanig proberen te beïnvloeden dat het anders wordt. Geluk is dan niet hier, geluk is ‘daar’. Het ego kan niet anders dan denken vanuit tekort. Het heeft daar dan ook veelvuldig ervaring mee en doet zijn best om het zo goed mogelijk te overleven. Zodra je echter de eenheid verlaat voelt het alsof je een losstaand deel bent in de grote soep van het leven. Een deel dat iets kan doen of laten om het verlangen wel of niet tot realisatie te brengen. En hups, lijden is geboren. Spanning, stress; ga ik het wel of niet voor elkaar krijgen en manifesteren? Ik kan iets goed of fout doen… De wereld kan iets goed of fout doen… De ondraaglijke last daarvan te dragen is wat een ego doet.

Het verlangen persoonlijk maken, van ‘mij’ maken

Heel veel spirituele cursussen en boeken waarin een combinatie zit tussen zelfrealisatie en het realiseren van wereldse en spirituele doelen (successen), sluiten aan bij het ego. Niet omdat dat perse inherent is aan de cursus of wat wordt aangeboden, maar omdat ons ego heel gewiekst is in het aannemen van het aangeboden materiaal door het in te zetten voor zijn eigen doeleinden, dromen en verlangens. Onderwijl angst voelend dat de dromen misschien niet uitkomen, niet voor je zijn weggelegd.
Voel je hoe het leven dan vijandig wordt? Je kan ontzeggen wat je zo verlangt? Hoe jij en het leven opeens twee lijken?

En voor je het weet zit er spanning op dat prachtige door de bron gegeven verlangen. Voor je het weet ben je affirmaties aan het doen en stappen aan het zetten vanuit kramp, vanuit het idee dat jij als persoon iets kan doen of nalaten om het verlangen tot realisatie te brengen. Als ik nu dit of dat doe, die en die stap zet, dan realiseert het zich. En soms werkt het op die manier, wat ‘de methode’ of ‘het stappenplan’ bevestigt. En soms werkt het niet op die manier en voelt het alsof je gefaald hebt. En moet je nog meer je best doen.

Door de illusies snijden

Dus die scherpe rand. De scherpe rand is een vraag die ik straks ga stellen en die je kan bevrijden wanneer je het als een scherp mes van waarheid door illusies laat snijden. (Alvast ter verduidelijking: de vraag is niet bedoeld om je verlangens weg te snijden! Maar je identificatie ermee en je gehechtheid eraan. En hoewel snijden pijnlijk klinkt, is het enige wat ervoor nodig is, bewustzijn.)

De scherpe rand is de vraag wat je werkelijk wilt en wat voor jou het belangrijkste is. Wil je leven vanuit eenheid met de zachte vrede als de grond van je bestaan? Of wil je het leven leven wat jij wilt dat er is?
Als je lichaam gebreken vertoont is het logisch dat je verlangen naar genezing voelt. Wat is echter belangrijker, heel zijn of genezing?
Als je weinig inkomen hebt is het logisch dat je meer inkomen wilt. Wat is dan belangrijker, heel zijn of meer inkomen?
Als je geen partner hebt is het logisch dat je een partner wilt. Wat is dan belangrijker, heel zijn of een partner?

Bevrijding en zachte vrede

Het leven zal je uitdagen om een keuze te maken, een offer te brengen. Het zal dat offer zelden werkelijk van je nemen, hoewel ook dat kan. Het gaat niet om het daadwerkelijke offer, het gaat om de keuze. Wil je in vrede zijn (met wat er is) of wil je iets (anders) hebben? Zodra je een bewuste keuze maakt, zal je voelen hoe het leven dat beantwoord.

Een praktisch voorbeeld van mijzelf. Op maandag en vrijdagmiddag pak ik al een aantal jaren voedingssupplementen in bij een bedrijf van vrienden. Het is fijn werk en vaak luister ik dan naar begeleide meditaties of inspirerende talks. De oortjes die ik daarvoor gebruik moesten worden opgeladen en ik zocht het daarvoor benodigde snoertje. Maar hoe ik ook zocht, ik kon het niet vinden. Het lag niet op de plek waar ik het normaal opberg. Ik voelde hoe er in mijn lichaam spanning ontstond en een krachtige drang om door te zoeken. Terwijl ik ook wist dat ik het op die manier niet zou vinden. En waar hebben we het hier over, een simpel snoertje! Maar de kracht waarmee mijn ego het wilde oplossen was er desalniettemin. Ik liet het toch maar los en voelde mijn ego nog wat na stribbelen in mijn lichaam. Vervolgens had ik een fijne sessie met iemand die de Vragen naar Vrijheid onderzocht en erna schreef ik dit artikel. Er was een fijne flow. In de middag besloot ik nog een keer te kijken waar het snoertje kon liggen en er ging door me heen dat ik toch vast een keer een ingeving zou krijgen. Ik voelde in mijzelf of er al iets opkwam maar het bleef volkomen blanco. Geen oplossing dus op dit moment, bedacht ik me. Ik liep terug van de kast naar de woonkamer en voor me op de grond lag het snoertje! En echt, dat snoertje had daar eerder niet gelegen! Opeens besefte ik ook de link met dit artikel. Wat is het leven toch wonderlijk.

Het is een heel eenvoudig voorbeeld van een klein verlangen, en hoe mijn ego eraan wilde hechten om het op te lossen. Ik kreeg een keuze. Wat wil je liever, dat snoertje of zachte vrede?

Het antwoord wat je op de vragen geeft, zal ook afhangen van je mate van vertrouwen in het leven. Leven vanuit eenheid is leven vanuit vertrouwen. En daar waar het vertrouwen nog hapert, waar je nog inhoudt, kun je onderzoeken wat je er nog over gelooft.
Je kunt bovenstaand vraag overigens niet ‘verkeerd’ beantwoorden. Wanneer je kiest voor aardse doelen, dan is dat waar je focus ligt. Je kunt heel succesvol zijn op werelds gebied juist door daar je focus te hebben liggen. Lijden valt daar echter niet wezenlijk op te lossen.

Het is niet zo dat het antwoord op de vragen ervoor zal zorgen dat je verlangens wel of niet sneller vervuld worden. Hoewel het mijn ervaring is dat het leven gemakkelijker zijn weg kan vervolgen, zonder tegenwerking van het ego. Zoals in het voorbeeld van het snoertje. Maar ik weet ook hoe snel dit besef door het ego kan worden aangenomen om het voor zijn eigen doeleinden in te zetten. 😉

Hartengroet,

Linda

Deel van een foto van Vision Webagency, unsplahfoto's

Verwarring rondom frequentieverlaging en verhoging

Naar aanleiding van een post op de sociale media kreeg ik vragen over hoe het zit met de verhoging of verlaging van onze frequentie in relatie tot gedachten en gevoelens. Je hoort immers wel eens dat sommige gevoelens een lage frequentie hebben, zoals boosheid of angst. Verlagen die gevoelens en gedachten onze frequentie? Hieronder beschrijf ik mijn kijk erop en ervaring ermee.

DE BANDBREEDTE VAN BEWUSTZIJN

Alle frequenties zijn aanwezig. Altijd. Of je er bewust van bent hangt af van de bandbreedte van je bewustzijn. Je kunt je bewustzijn vergelijken met een radiostation die zo is afgesteld dat hij bepaalde frequenties wel opvangt, en andere niet. De frequenties die je opvangt beïnvloeden je waarneming en daarmee dus ook waar je je bewust van bent. 

GEVOELENS MET EEN LAGE FREQUENTIE

De reden dat er vaak gedacht wordt dat gevoelens en gedachten je frequentie kunnen verlagen, heeft met het volgende principe te maken. Namelijk dat als je bewustzijn zich vereenzelvigd met de gedachten en gevoelens, je ze als het ware lijkt te worden. Denk maar aan de zin: ‘Ik ben boos, bang enz.’ Het is een dynamiek die hoort bij de derde duale dimensie.

Gedachten en gevoelens met een lage frequentie hebben dan veel meer impact op je dan wanneer ze vrijuit door je heen stromen. Voeg daar een negatief verhaal aan toe over de gevoelens en er ontstaat inderdaad een neerwaartse spiraal van energie. Dat voel je ook, je voelt je ‘down’. Net zoals er bij prettige gevoelens met daaraan gekoppeld een fijn en verheugend verhaal, een opwaartse spiraal van energie ontstaat. Je voelt je licht. Dat heeft echter niet met de gedachten en gevoelens te maken, maar met de identificatie, de hechting en vooral het verhaal wat je erover gelooft!

LAAG BETEKENT NIET ‘MINDER GOED’

Een lage frequentie wil overigens niet zeggen dat het minder goed is. Al suggereert de term ‘laag’ dat wel. Mijn kat heeft een bandbreedte voor de eerste en tweede dimensie en dat klopt precies. Het is niet minder gezond, waardevol of belangrijk dan een derde dimensie frequentie. Het hoort gewoon bij kat-zijn. 
Lange tijd leek het of mens-zijn gelijk gelijk stond aan het hebben van een bandbreedte van bewustzijn voor frequenties van de derde dimensie. 
Dat is echter drastisch veranderd.

Dus nog even voor de duidelijkheid: het hechten aan en identificeren met gedachten en gevoelens hoort bij de (levenslessen uit de) derde dimensie. 
Tijdelijk kan je frequentie daarmee binnen de bandbreedte van de eerste drie dimensies verhogen en verlagen. Je hoeft echter niet bang te worden voor gevoelens met een lage frequentie. Die horen er gewoon bij en hebben het nodig om erkent en gevoeld te worden. 

DUS WAT TE DOEN OM JE BEWUSTZIJN TE OPENEN VOOR HOGERE FREQUENTIES?

Ontdekken dat je niet je gedachten, gevoelens en lichaam bent. En dat alle ervaringen, inclusief gedachten en gevoelens, door jou heen spoelen. Dat je er een tijdelijk en onvoorwaardelijk thuis aan biedt. Jij bent het licht waar alle frequenties in en uit ontstaan. Hoe zou je in hemelsnaam beperkt kunnen worden door een lage frequentie?! Of bepaald kunnen worden door een hoge? 
Dus maak de shift van opgaan in en vereenzelvigen met ervaringen, naar opmerken dat ze in jou verschijnen. Dan ervaar je ook je onmetelijkheid en de onvoorwaardelijkheid van je zijn. En dit is dus inclusief de verschillende frequenties en wat ze ons bieden. Dus ook inclusief het belang om goed te aarden, wat hoort bij de eerste dimensie.

Wat zo bijzonder is, dat is dat juist wat we beschouwen als gevoelens of emoties met een lage frequentie, een transformatie teweeg kunnen brengen die ons opent voor de realisatie van ons zelf. Zoals het lied van Leonard Cohen zo mooi weergeeft: ‘The crack is where the light comes in’.

Hartengroet,

Linda

Nb. Mocht je meer willen lezen over de vierde, vijfde en hogere dimensies dan kun je het artikel ‘Een reis door de dimensies lezen’>>

Foto: Nine Koepfer, Unsplashfoto’s

Afbeelding van vogelt in de lucht

Verslaafd aan een spirituele high

De transcendente ervaring waar ik eerder over deelde, en het delen vanuit zijn geeft soms een soort spirituele high. Ik kan niet goed verwoorden hoe dat precies voelt maar wel dat het fijn voelt. Zo fijn dat ik onlangs merkte ernaar terug te verlangen wanneer mijn leven gevuld was met dagelijkse eenvoud. ‘Ahhh, ik wil er graag meer van’, besefte ik me.

De geraffineerdheid van het ego

Ik voelde hoe het idee naar me lonkte dat het altijd zo zou kunnen zijn. Dat de twinkelende tintelingen die door me heen gaan wanneer ik bijvoorbeeld schrijf of deel vanuit zijn, dat die er ook kunnen zijn wanneer ik de was opvouw of boodschappen doe. En die transcendente ervaring, ik zou toch iets kunnen doen om dat verder te onderzoeken? (Lees: om die high, het prettige gevoel wat ermee vergezeld ging, weer te ervaren.) Het werd me duidelijk. Ik streefde naar iets anders dan wat er was! En dat is zo begrijpelijk. Zou ik het echter volgen dan zou het me uit het leven halen dat er is. Het zou de naadloze werkelijk duaal maken. En of je nu graag een spirituele high wilt, of een high van drugs of drank, van succes of van een nieuwe auto, zodra je dat wilt en het volgt, in plaats van wat er nu is, staat je ego aan het roer van je leven. Je kunt dan verzekerd zijn dat lijden en een ‘low’ in zijn kielzog volgen.

Zijn met wat er is, het leven zijn

Het ego kan je op die manier steeds voorhouden dat iets je gelukkig zal maken (wat er nu niet is) en je ertoe aanzetten om daarnaar te streven. Vergetende dat werkelijk geluk zich openbaart als je natuur, zodra je opent voor wat er nu is. Ook wanneer wat er nu is, je saai toeschijnt. Of onbeduidend. Of pijnlijk. Of onprettig. Evenals heerlijk, fijn en prettig.

Zijn met wat er is is dus eigenlijk dè spirituele beoefening die je onmiddellijk in de heelheid van dit moment brengt. Vertrouwende dat alles daarin zijn plek heeft, omdat het er is. Ik kan er mooie woorden aan geven die het een glans geven die je op dat moment waarschijnlijk niet zult ervaren. Want hoe het werkelijk voelt is bijvoorbeeld dat een situatie soms eentonig of saai voelt. Dat iets pijn doet. Dat je natregent en graag warm thuis wilt zijn. Wat je ervaart is gewoon wat er is. Toch wil ik de glans ook beschrijven. Namelijk dat alles wat je ervaart, uitdrukking van het Ene is. Intelligentie in beweging. Onderdeel van de levensstroom. Wanneer je aanwezig bent met wat er is, zak je in je hart, in je lichaam, in het leven en versmelt je ermee. Ben je het. Dat betekent dat je minder vanuit je hoofd leeft en dat je dus ook niet weet wat het volgende moment brengt. Dat voelt als ‘niet weten’. In plaats van leven vanuit de intelligentie van het denken, leef je de rechtstreekse wijsheid van het leven. Maar dat is een wijsheid die geen houvast of kaders geeft en geen garanties. Het volgt soms routes die onzinnig en zelfs dom lijken voor het denken. Het omvat zowel pijn als fijn.

En dus kies ik weer voor de eenvoud van wat er is. Een eenvoud die gevuld is met de rijkdom van wat het leven geeft aan ervaringen. Wat op dit moment het opschrijven van deze woorden is terwijl onze heerlijke kat naast me ligt.

Hartengroet,

Linda

Vrede, https://unsplash.com/@rhindaxu

Onschuld

Het lijkt wel of er nog nooit zoveel verdeeldheid is geweest. En hoewel dat volgens mij niet werkelijk zo is, wordt het nu wel flink uitvergroot en daardoor zichtbaar. Achterdocht, verzet, een verdelen in wij en zij, angst voor wat er kan gebeuren en angst voor wat je misschien denkt dat er al gebeurt… Dit artikel gaat over de dynamiek achter verdeeldheid en het hervinden van ons één zijn.

Zodra ik denk iets zeker te weten, ontstaat er verdeeldheid en oppositie. Terwijl de werkelijkheid is dat ik het niet weet.
De ruimte die dat geeft!

De schuldgedachte

Een klassiek recept voor verdeeldheid is om te kijken naar onze (menings)verschillen en je dan af te vragen wie er gelijk heeft. Voeg dat bij de neiging van het ego om zich af te vragen wie ergens verantwoordelijk voor is, en schuldig aan, en je hebt de ideale voedingsbodem voor conflicten. Opeens is ons onderlinge één zijn uit het oog verloren.
Wanneer je verantwoordelijkheid en schuld vooral binnen jezelf waarneemt dan zie je hoe ‘jijzelf verantwoordelijk bent voor, en schuldig bent aan, van alles en nog wat’. En wanneer je verantwoordelijkheid en schuld overwegend buiten jezelf waarneemt dan zie je hoe ‘anderen verantwoordelijk zijn voor, en schuldig zijn aan, van alles en nog wat‘. Waarschijnlijk is het een mengelmoes van beiden. Binnen de psychologie wordt dit ‘spel’ van het innemen van verschillende posities van (onbewuste) verantwoordelijkheid en schuld de dramadriehoek genoemd. Waarbij je afwisselend verschillende rollen kunt spelen: redder, slachtoffer en aanklager/dader.

De dramadriehoek

Meestal hebben we een voorkeur voor één van de rollen maar kenmerkend voor de dramadriehoek is dat wanneer je erin opgaat, de rollen heel gemakkelijk kunnen switchen. Als je bijvoorbeeld vanuit een reddersrol iemand probeert te redden die in de rol van slachtoffer zit, en deze persoon slaat je adviezen in de wind, dan ligt de aanklagersrol op de loer. Het kan dan heel gemakkelijk gebeuren dat je van redder naar aanklager switcht. ‘Ja, logisch dat het niet goed gaat met je! Het is je eigen schuld dat je je zo voelt, dan had je ook maar…’ Het bijzondere aan de dramadriehoek is dat de verschillende rollen niet zonder elkaar kunnen. Ze versterken elkaar en houden elkaar in stand. Een aanklager kan niet zonder een slachtoffer en een slachtoffer kan niet zonder aanklager enz. Dat betekent dus ook dat zodra één persoon uit de dramadriehoek stapt, de hele dynamiek in de relatie verandert en kan helen. Zolang we ons echter nog identificeren met een rol, bevestigt alles wat op ons pad komt de rollen en het spel. ‘Zie je wel, …’ Om je hieruit te bevrijden is het dus allereerst nodig om je bewust te worden dat je je identificeert met een rol en met een spel. En om vervolgens de ermee verbonden pijn en de onjuiste conclusies over jezelf, de ander en de situatie onder ogen te komen.

Verantwoordelijkheid nemen

Allereerst is het dus belangrijk om je ideeën over schuld onder ogen te komen en daar verantwoordelijkheid voor te dragen. Dat is echter een ander soort verantwoordelijkheid dan die uit de dramadriehoek. Het is een verantwoordelijkheid die rechtstreeks voortkomt uit liefde en onschuld.
Het is dus niet zo dat de ander verantwoordelijkheid moet nemen. 🙂 Niet de in jouw ogen andersdenkenden, onwetenden, gevaarlijke of domme mensen die het nog niet zo zien zoals jij. Dat verlangen ontstaat juist uit de dynamiek van het spel. Dit kun je alleen zelf doen. De ander zal dat voor zichzelf moeten doen, wanneer hij of zij daaraan toe is. (En als je dit tot aan hier leest dan vermoed ik dat wat in deze alinea staat al vanzelfsprekend voor je is.)

Kijken met ogen van liefde

Belangrijk bij het onder ogen komen van de ideeën en gevoelens over schuld en verantwoordelijkheid is dat het plaatsvindt vanuit de ruimtelijkheid en liefde van jouw zijn. In plaats vanuit het schuldpatroon, het spel, zelf. Want dat zal de ideeën over schuld en verantwoordelijkheid juist voeden en zal je eindeloos in de cirkelende beweging van de dramadriehoek doen gaan. Adem eventueel in en uit door je hart en spreek hardop de woorden onvoorwaardelijke liefde uit. En open je dan voor wat je voelt, denkt, doet en ervaart. Als hulpmiddel kun je jezelf afvragen wat je gelooft over de situatie. ‘Het ligt aan mijzelf, mijn collega, mijn vriend(in), mijn leidinggevende, complotdenkers, mensen die juist niet in complotten geloven, de media, de overheid, degenen die de macht hebben, want …’ ‘En dat betekent dat ik …’

Bevrijding

In het antwoord op die vragen ligt een poort naar bevrijding wanneer je je ervoor opent en het vanuit je hart doorziet. Wat je daar vindt gaat over jouw pijn, jouw (oud) zeer en jouw conclusies en overtuigingen daarover. En zolang je die nog niet hebt aangenomen, daar nog geen verantwoordelijkheid voor draagt, gaat je aandacht en energie op in overlevingspatronen van verwarring, lijden, slachtoffer- en daderschap. En hoe begrijpelijk dat ook is, het vormt dan de werkelijkheid die je ervaart. Het is de derde dimensie die we allemaal zo goed kennen en waar dualiteit de beleefde ervaring van de werkelijkheid is. Terwijl de werkelijkheid zoveel ruimer, weidser en intelligenter is. De werkelijkheid draagt alle perspectieven, alle dimensies en alle vormen.

Een interessante oefening is om een paar dagen op te merken hoe je op mensen reageert, met in je achterhoofd de dramadriehoek. Welke positie voelt voor jou het meest comfortabel? En welke positie ben je vanuit je conditioneringen gewend om in te nemen? Herhaalt zich een patroon?

Onschuld

Alchemie vindt plaats zodra we aannemen wat er is en er de bedding voor zijn. Zodra we verantwoordelijkheid dragen voor wat we denken, voelen, doen en ervaren openen we in een ruimere werkelijkheid. Een werkelijkheid waar alles zijn unieke plek heeft, een werkelijkheid van onschuld en liefde. In een split second is schuld vergeven, en voelen we dat zowel wijzelf als de ander nooit werkelijk schuldig waren. Een realisatie die onmetelijk veel verder reikt dan wat mentaal te begrijpen is.

Hier is voelbaar dat alles liep zoals het liep en dat het niet anders had kunnen gaan. Je voelt hoe alles met alles te maken heeft en onderling met elkaar is verbonden. Zelfs de dramadriehoek met zijn verschillende rollen en de verdeeldheid kloppen precies. Door het verruimde bewustzijn, is het nu mogelijk om vanuit helderheid en liefde te reageren, omdat je niet meer vastzit in een pijnpatroon. De karmische cirkel van schuld is doorbroken. En wonderen blijken mogelijk. 🙂

Liefs,

Linda

Foto: DANIST, unsplashfoto's

Een reis door de dimensies

Je hoort er vast weleens over, dat het bewustzijn van de mensheid zich ontplooit naar de vijfde dimensie. Maar wat is nou, die vijfde dimensie? En als er een vijfde dimensie bestaat, wat zijn dan de andere dimensies? In dit artikel geef ik hier antwoord op vanuit mijn inzicht en ervaring op dit moment. Dat het je een perspectief mag bieden voor waar we als mensheid op dit moment doorheen gaan. 

De ontwikkeling van het menselijk bewustzijn

Om uit te leggen hoe het zit met de verschillende dimensies, en wat dat met de evolutie van het menselijk bewustzijn te maken heeft, maak ik een vergelijking met de oceaan en de golven aan de oppervlakte. Je zou de oceaan kunnen beschouwen als de totaliteit van alles wat bestaat, inclusief de bron ervan: bewustzijn. De diepste diepte van de oceaan staat voor onze natuur, onze bron, en de golven staan voor de tastbare wereld. Het universum, de aarde, het water, de mineralen, planten, dieren en mensen.

Via de eerste en tweede naar de derde dimensie

Iedere golf is ooit uit de grote oceaan ontstaan en tot wasdom gekomen. Wanneer een golf pril oprijst uit de grote oceaan van puur en ongevormd bewustzijn is die golf zich in eerst instantie nog niet bewust van zichzelf. Hij is nog volledig één met de oceaan, alleen is hij zich er niet bewust van wat dat inhoudt. Je ziet dit bij bijvoorbeeld mineralen en ook bij baby’s. Qua reis door bewustzijn vindt deze fase plaats in de eerste dimensie. Waarbij een dimensie niet zozeer een plaats of ruimte is als wel een bepaalde frequentie/trilling, die je waarneming beïnvloedt en daarmee dus ook waar je je bewust van bent. Alle frequenties zijn in dit moment aanwezig maar afhankelijk van de bandbreedte van je bewustzijn pik je ze wel of niet op.

Ben je bekend met chakra’s? De eerste dimensie heeft overeenkomsten met het eerste chakra. Het gaat hier om veiligheid, gronden, eerste levensbehoeften en overleven. Naast chakra’s heeft ons energiesysteem, dat we onze aura noemen, ook velden. En de eerste dimensie is verbonden met het energieveld dat het dichtst om ons lichaam heen zit: het etherische lichaam. Het etherische lichaam heeft te maken met de fysieke werkelijkheid. Het is in deze fase belangrijk dat de golf body krijgt.

De tweede dimensie

Wanneer het bewustzijn rijpt, ontstaat er ruimte voor de tweede fase in de evolutie van bewustzijn, de tweede dimensie. Deze dimensie heeft verwantschap met het tweede chakra en het tweede energieveld: het emotionele lichaam. Het gaat in deze dimensie om het voelen van en uiting geven aan je gevoelens en verlangens, het ontdekken van je mogelijkheden en de start van het vormen van een identiteit. Je ziet dit bij planten, dieren en bijvoorbeeld bij heel jonge kinderen. Gedurende deze fase begint de golf langzaam te ontdekken dat hij golf is en wat hij allemaal kan.

Iedere dimensie heeft zijn eigen wetmatigheden en bij de tweede dimensie hoort bijvoorbeeld eten en gegeten worden. Het kan heel goed zijn dat een wetmatigheid die in de ene dimensie werkzaam is, in een andere dimensie geen rol meer speelt. Zo is eten en gegeten worden in de tweede dimensie gewoon een feitelijkheid, terwijl je daar in de derde dimensie nauwelijks meer mee bezig bent, waardoor er ruimte is voor andere ervaringen. De bandbreedte van je bewustzijn verruimt zich dus, wat echter niet betekent dat de eerdere dimensies daarmee verdwijnen. Het is dus niet zoals met computerspelletjes, dat als je naar het next level gaat je daarmee het vorige level hebt afgesloten. Je wordt steeds ruimer en weidser.

In de tweede dimensie ligt een kiem van bewuste liefde besloten in de zorg en liefde voor familieleden. Dit kun je bijvoorbeeld zien bij sommige dieren die al een hoge bewustzijn in de tweede dimensie hebben. Wanneer er in deze fase voldoende zelfbewustzijn en identiteit ontstaan, ontplooit bewustzijn zich naar de derde dimensie. Je kunt dit heel mooi waarnemen bij huisdieren, die steeds meer identiteit ontwikkelen door de omgang met hun baasjes.

De derde dimensie

Dit is de dimensie die je goed kent. De golf heeft inmiddels duidelijk vorm gekregen en is zich bewust van zichzelf en de golven om hem heen. Door dit zelfbewustzijn is de golf steeds bezig om zich tot de andere golven te verhouden en ervoor te zorgen dat hij niet kopje-onder gaat en oplost in de andere golven, en al zeker niet in de oneindige oceaan. De derde dimensie is verbonden met het derde chakra en het derde energieveld: het mentale lichaam. Het kernthema van deze fase schuilt in het vermogen van het denken om onderscheid te maken en dualiteit te ervaren, zoals tussen ‘het goede’ en ‘het kwade’. We leren keuzen te maken en onze vrije wil te
gebruiken. Het gaat in de derde dimensie (meestal) niet meer om leven of dood, het gaat nu om winnen of verliezen, macht en onmacht. Om wel of niet succesvol en geliefd zijn. Je ziet dit bij oudere kinderen, jongeren en volwassenen. Kenmerkend voor deze dimensie is een gevoel van afgescheidenheid van de bron en een identificatie met ons lichaam en onze geest: het duale denken. Een wetmatigheid in de derde dimensie is het overleven door middel van wilskracht, beheersing en controle. Je staande houden in een potentieel onveilige wereld. Het lijden dat hieruit voortkomt motiveert ons uiteindelijk tot het vinden van ware kracht en zelfverantwoordelijkheid, door naar binnen te keren en innerlijk te helen wat verdeeld lijkt.

Wat we in de derde dimensie kunnen leren is om vanuit vrije wil een keuze te maken om tegen de stroom van het leven in (nee-gevoel) of met de stroom mee (ja-gevoel) te bewegen. Daarvoor is allereerst het vermogen nodig om onderscheid te maken tussen die twee. En dat is wat in de derde dimensie centraal staat. We kunnen leren om een gezond, evenwichtig en volwassen ego te vormen, dat in combinatie met een geopend hart een springplank vormt naar de erop volgende dimensies.

Het zaadje van bewuste liefde dat in de tweede dimensie werd gevoeld voor familieleden, kan in deze dimensie groeien en zich uitbreiden naar onszelf en de wereld om ons heen. Deze liefde vormt de sleutel tot de andere dimensies en het verbreden van de bandbreedte van ons bewustzijn. Als mensheid bevinden we ons al lange tijd in de derde dimensie en we vinden het moeilijk om door te groeien. Zolang we ons blijven identificeren met onze outfit, onze menselijke vorm en zijn prestaties, blijven we rondcirkelen in lijden, in overleven en in de derde dimensie. We leggen de oorzaak van lijden dan buiten onszelf, wat ons ontkracht en onvrij maakt. Het maakt ons vatbaar voor angst, voor manipulatie en beheersing. Maar wanneer we ons bewust worden van ons ware zelf, bewustzijn, verruimt ons bewustzijn zich zodat zijn bandbreedte toeneemt en zich opent voor de vierde dimensie.

Foto van Activedia, Pixabay

De vierde dimensie

De vierde dimensie is een dimensie die als een poort naar je ware natuur en de hogere dimensies fungeert. Deze poort maakt de shift mogelijk van doen naar bewust zijn. Van het volledig opgaan van de aandacht in het duale denken (derde dimensie) kan de aandacht door de vierde dimensie als het ware zakken naar je hart en zakken in zijn. (Om deze shift te ervaren kun je hier een begeleide meditatie vinden>>) In de vorige eeuwen waren er slechts enkelen die de shift door de vierde dimensie maakten, zoals de Boeddha en Jezus. Inmiddels ontdekken steeds meer mensen dat ze niet hun lichaam, geest en levensomstandigheden maar oneindig bewustzijn zijn. Het heeft effect op de bandbreedte van het bewustzijn van de mensheid als geheel, dat zich langzaam verruimt. De aarde zelf heeft haar bandbreedte verruimd van de derde naar de vierde, en sommigen zeggen zelfs de vijfde dimensie om ons bij dit proces te helpen.

De vierde dimensie is als een oase waar je je kunt verfrissen en vanwaaruit je naar de hogere dimensies kunt reizen. Je kunt hier een diepe oké-heid voelen met het leven zoals dat is. De vierde dimensie is verbonden met het vierde chakra en het vierde energieveld: het astrale lichaam. Hierbij horen de poortfunctie naar de andere dimensies en de thema’s liefde en vertrouwen. Hoewel liefde en vertrouwen de sleutels vormen voor de volgende dimensies, is het ook mogelijk om in de vierde (en vijfde) dimensie te vertoeven vanuit een keuze voor verdeeldheid en een verlangen naar controle en overheersing.

Wanneer we ons met een open hart geopend hebben in de vierde dimensie, vindt er vaak ook een instroom plaats van lessen en energieën uit de vijfde, zesde, zevende en hogere dimensies. Als de lessen uit de eerste drie dimensies echter nog niet volledig begrepen en geïntegreerd zijn, is de kans groot dat de informatie van de hogere dimensies vertroebeld en verward wordt ervaren en geïnterpreteerd. Dus hoe meer helderheid er is, hoe zuiverder de informatie vanuit de hogere dimensies begrepen wordt. Er kan contact zijn met lichtwezens, met overleden dierbaren, inzicht kan ontstaan over het grotere geheel, synchroniciteit valt op en een diepe vrede is voelbaar.

Verdeeldheid in de vierde en vijfde dimensie

Doordat het mogelijk is om met een focus op verdeeldheid en overheersing door de vierde en vijfde dimensie te reizen, kunnen we dat wat we als ‘het kwade’ beschouwen ook in deze dimensies vinden. Mensen en andere wezens kunnen in deze dimensies vertoeven terwijl zij dwars tegen de levensstroom ingaan. Vanuit het grotere perspectief klopt deze tegenstroom ook precies. Want om lessen te leren in de derde, vierde en deels ook de vijfde dimensie is er een tegenkracht nodig. Het zijn lessen waarin we de ogenschijnlijke dualiteit leren doorzien, ook wat we beschouwen als ‘het goede’ en ‘het kwade’. De sleutel van liefde die hoort bij de vierde dimensie is juist dat we gaan zien en ervaren dat de onvoorwaardelijke liefde van onze natuur alles insluit, liefheeft en in essentie is. Het is een proces dat in de vijfde dimensie voortgaat. Na de vijfde dimensie is verdeeldheid niet meer mogelijk. Verdelen en heersen zijn immers gebonden aan de dualiteit die waargenomen wordt door afzonderlijke individuen/golven, en vanaf de zesde dimensie wordt die niet meer als zodanig ervaren.

De vijfde dimensie

Specifiek voor de vijfde dimensie zijn helingswerk en het zich openen voor de wijsheid van de bron. Het helingswerk nam al een aanvang in de derde dimensie, als je daar koerste op je hart, en het gaat voort in de vierde en vijfde dimensie. Je zou het helingswerk kunnen vergelijken met de coconfase van de rups/vlinder. Wanneer we de vierde dimensie gebruiken als portaal naar onze ware natuur (voorbij alle dimensies) en wanneer we ons hebben geopend voor liefde, vindt er in de vijfde dimensie een uitlijning/resonantie plaats tussen onze ware natuur en onze vorm, in ons geval onze menselijkheid.

Het vijfde chakra en het vijfde energieveld, het etherisch-causale lichaam, zijn verbonden met de vijfde dimensie. Het vijfde chakra heeft te maken met het uiten van en samenvallen met je innerlijke waarheid. En het vijfde energieveld met het belichamen en uitdrukken van de levensstroom. Het gaat hier om de belichaming van de liefde, eenheid en wijsheid van wie je in essentie bent. In de vijfde dimensie kunnen je lichaamscellen en energiesysteem resoneren met je hart en met het hart van het universum. Wat er dan gebeurt is dat alles wat nog innerlijk verdeeld is in deze laag doorzien wordt, vergeven blijkt, oplost en samenvalt met het grotere bewustzijn. Helingswerk houdt in dat je overtuigingen en conclusies (duaal denken) doorziet en ermee verbonden oud zeer en karma verwerkt en heelt. De Vragen naar Vrijheid zijn een voorbeeld van een handvat voor helingswerk.

In de vijfde dimensie maakt een beleving van tijd plaats voor het besef dat alles nú is. Het is een realisering die steeds meer diepte krijgt in de volgende dimensies. We leren dat tijd en daarmee ook onze ontwikkeling niet werkelijk lineair verloopt zoals we dat in de derde dimensie ervaren. Wetmatigheden in de vijfde dimensie zijn leren door middel van overgave, vertrouwen, geduld, aanvaarding, loslaten, ieder moment opnieuw en fris beginnen (de zijnskwaliteiten).

De Akasha kronieken

Voor wat betreft de golf in de oceaan is de vijfde dimensie een fase waarin de golf steeds minder zijn identiteit bepaalt vanuit het golf-zijn en steeds meer vanuit het oceaan-zijn. Naarmate de heling vordert wordt hij steeds meer een rechtstreekse uitdrukking van de oceaan en ervaart hij zijn volledigheid. Hij was natuurlijk in werkelijkheid altijd al de oceaan, maar nu realiseert de golf het zich ook daadwerkelijk. Op een bepaalde manier wordt de golf steeds leger als individu en steeds voller als oceaan. En alles wat hij meemaakt, alle informatie die hij opdoet, wordt rechtstreeks gedownload in de oceaan. Ook dat vond eerder al plaats, alleen heeft de golf als oceaan daar nu ook toegang toe. Deze opgeslagen informatie wordt ook wel de Akashakronieken genoemd. Ik beschouw de Akashakronieken als de informatie die opgeslagen ligt in onze ziel. Daar vind je zowel alle persoonlijke informatie, bijvoorbeeld van de incarnaties die je hebt meegemaakt, als de collectieve informatie, die zich voor je opent wanneer je bewustzijn zich verruimt en verwijdt. Want niet alleen jij als individu hebt een ziel, ook je gezin heeft dat, een land, de mensheid, de aarde, de planeten, sterrenstelsels en het universum als geheel.

Een tintelende, sprankelende oceaan van licht

Dus naarmate de individuele golf leger wordt, vult de oceaan zich rechtstreeks met ervaring en wijsheid van de golf. De oceaan wordt zich op die manier zowel bewust van zichzelf als van alles wat hij ervaart, als ervarende intelligentie. Een tintelende, lichtende, stromende en sprankelende oceaan van bewustzijn! Dat is anders dan het prebewustzijn uit de eerste en tweede dimensie. Het is zelfbewust, wakker! Wat je in de vierde en vijfde dimensie leert is dat als je als persoonlijkheid kopje-onder gaat, jij als identiteit weliswaar verdwijnt, maar dat de informatie blijft bestaan. De grote intelligentie/oceaan onthoudt die, en veel beter dan jij als golf dat ooit zou kunnen. En je leert je er steeds meer aan over te geven, erop te koersen, erop te vertrouwen en ermee te versmelten. In de vijfde dimensie is er nog steeds iets van ik-bewustzijn wat invloed lijkt te hebben op dit proces. Tegen het einde van de vijfde dimensie lost dit langzaam op. Oftewel het idee van golf-zijn lost langzaam op, je bent oceaan. Dit gaat verder dan vertrouwen op de levensstroom, die volgen en je erin laten meevoeren. Want dat veronderstelt nog steeds dat er een individu is (golf) die een stroom kan volgen. Het is het volledig zijn van de levensstroom/oceaan.

Vrij van de zwaartekracht van de derde dimensie

Zoals ik het ervaar lost ergens in de vijfde dimensie de hechting met de derde dimensie op. En daarmee ook je eindeloze incarnatiecyclus als mens in de derde dimensie. De rups wordt vlinder en kan in principe niet meer terug naar het rups- of coconstadium. Tenzij je er vanuit vrije wil voor kiest, zoals bodhisattva’s doen. Dit zijn wezens die hun Boeddha-natuur, Christus-bewustzijn, zijnsnatuur hebben gerealiseerd en daarmee zouden kunnen versmelten (zesde en zevende dimensie). Zij kiezen er echter bewust voor om de mensheid te helpen om haar bandbreedte van bewustzijn te verruimen. Lange tijd was een gevolg van deze keuze dat zijzelf ook het risico liepen om weer in de maalstroom van de derde dimensie verstrikt te raken. De frequentie van het bewustzijn van de mensheid en aarde is nu echter dusdanig hoog dat het nu mogelijk is om de hogere frequenties te belichamen in een menselijke vorm zonder opnieuw vast te raken in de derde dimensie.

De zesde dimensie

Zoals ik eerder schreef opent de zesde dimensie zich wanneer je de sleutel van liefde vond en leerde hanteren (leerde helen en belichamen) in de eerdere dimensies. In de zesde dimensie staat het liefdesaspect van de bron volledig centraal. De onvoorwaardelijkheid van het universum, van de bron, van al wat bestaat. Hoe hoger de frequentie/dimensie, hoe subtieler en ijler deze is. Tot uiteindelijk de hogere dimensies zo ijl zijn dat ze ineen vallen in de bron en het hele creatieproces opnieuw kan beginnen op een ander level.

De energie van de zesde dimensie is al veel ijler en minder grofstoffelijk dan de voorgaande dimensies. Het ineen vallen in de bron is wat er in de zesde dimensie plaatsvindt. Er is een dansen van eenheid, een dansen van zijn. De zesde dimensie heeft verwantschap met het zesde chakra, het voorhoofdchakra of ‘derde oog’ genoemd. Het gaat hier om een innerlijk weten en een innerlijk zien. Visioenen, tijdreizen, telepathie, helderzien en onmiddellijke creatie zijn heel vanzelfsprekend omdat de tijd, ruimte, grenzen, wetmatigheden en beperkingen van de eerdere dimensies hier een andere rol spelen. Het zesde energielichaam wordt het universele-liefde-lichaam genoemd en is verbonden met goddelijke liefde, oftewel onvoorwaardelijke liefde.
Hoewel het mogelijk is om als mens de bandbreedte van bewustzijn voor de zesde dimensie te openen, is dat wat anders dan het hebben van een zesdedimensie-lichtlichaam als voertuig voor bewustzijn. Ons menselijk lichaam is ingesteld op de derde en vierde dimensie en kan doorgroeien naar de vijfde dimensie. Een zesdedimensie-lichtlichaam is echter niet grofstoffelijk zoals ons menselijk lichaam dat is.

De zevende dimensie

In deze dimensie staat het versmelten met de bron centraal. Hoewel er na deze dimensie nog andere dimensies zijn en de wereld van vormen en trilling eindeloos voortgaat, is er te midden van dat alles ook de tijdloosheid en vormeloosheid van de bron. Hier vind je eenvoud, ‘niet-weten’ en een diepe roerloze stilte waar al het weten, de veelvoud en alle trillingen uit voortkomen. De zevende dimensie is verbonden met het zevende chakra, het kruinchakra genoemd. Het is het chakra dat voor eenheid staat. Het zevende energielichaam wordt het causale lichaam genoemd, welke gaat over het één zijn met de schepper.
Het leven is één. De golven zijn oceaan en de oceaan is ook iedere golf. Vol informatie en gemaakt van sprankelende, lichtende intelligentie en liefde kunnen er weer nieuwe golven ontstaan, voor nieuwe avonturen en nieuwe ontdekkingen.

Terug naar de kern

Wat een reis maken we als zielen, als bewustzijn! Wat ik hier beschrijf is natuurlijk een kunstmatig onderscheid van de verschillende dimensies. In werkelijkheid kun je ze op deze manier niet van elkaar onderscheiden en lopen ze door elkaar. De dimensie van overleden dierbaren, de dimensie van engelen en andere lichtwezens, transcendente ervaringen, de vierde en vijfde dimensie… er valt zoveel te ontdekken. De wereld van creatie is al even oneindig als dat je natuur tijdloos is. Uiteindelijk gaat het echter om te zijn met wat er is, in het moment. Met wat er maar is. Met je kopje thee, de ademhalingDaarin ligt alles besloten.

Liefs,

Linda

Redactie: Tanja Timmerman

Linda Rood ontwikkelde het zelfonderzoek ‘Vragen naar Vrijheid’, dat ze beschrijft in haar boek ‘Het ja-gevoel’ en in het kinderprentenboek ‘Mees en de magische poort’. In mei verschijnt haar boek ‘Van doen naar zijn, de kracht van eenvoud’ bij uitgeverij Samsara. Naast het delen van inspiratie middels haar boeken, artikelen en op sociale media organiseert ze regelmatig bijeenkomsten en begeleidt ze mensen individueel. Kijk voor meer informatie over Linda Rood op www.lindarood.com

Opgaande zon, foto van Vinit Pathak, unsplashfotoś

Het ware kapitaal

Het valt me op dat steeds meer mensen uit de ratrace van ‘het harde werken’ stappen. Soms in eerste instantie door een wake-up call zoals een burn out, soms vanuit het idee om als zelfstandige met meer vrijheid verder te gaan. Al vrij snel blijkt dat terug de ratrace ingaan geen oprechte optie meer is. Ook niet de race om genoeg klanten te krijgen en daarmee inkomen te verdienen. En een groeiend aantal mensen kiest er vervolgens voor om ‘werk’ te maken van hun eigen heling. En nee, niet in de zin van er andere mensen mee begeleiden. Maar in de zin dat zijzelf ‘een project om mee te werken’ zijn geworden voor onbepaalde tijd.

Het tekort-denken van de oude wereld

De manier waarop we geld gebruiken is gebaseerd op principes uit de oude duale wereld, namelijk op het denken vanuit tekort. Denk maar aan macht en onmacht, meer en minder, onderdrukking en uitbuiting. Dit komt allemaal voort vanuit de angst om tekort te ervaren. En het idee dat je geld (aandacht, liefde ed.) wel of niet kunt verdienen. Het is kenmerkend voor leven vanuit het ego. Zelfs wanneer je hier niet aan mee wilt doen, doe je dat ongewild toch. Vanwege de chocolade die je met je geld koopt, kleding… Want aan de andere kant van die geldstroom werken mensen op veel te jonge leeftijd voor veel te weinig geld als moderne slaven om dat allemaal voor ons te produceren. De hele oude wereld is op het denken vanuit tekort gebaseerd. Het is de drie dimensionale werkelijkheid waarin we de uitersten van dualiteit ervaren, beleven en eigen maken. Een wereld waar lijden je metgezel is. Maar er gloort een nieuwe werkelijkheid!

Want wat nu als het niet gaat om geld verdienen?

Wat nu als het in werkelijkheid gaat om jouw heling?

Wat nu als het thema werken helemaal nooit werkelijk heeft gedraaid om het verdienen van geld (liefde, aandacht, succes, veiligheid)? Natuurlijk draaide het daar aan de oppervlakte om, maar wezenlijk? Wat nu als het hele project van ‘werken’ er puur was om jou te doen ontwaken? In de realisatie dat je al waardevol, goed genoeg en onschuldig bent.
Ik weet dat er nu allerlei ja, maren kunnen opkomen. Want, de hypotheek, huur, brood op de plank, vakantie, kinderen die opgroeien, de realiteit!

Een nieuwe werkelijkheid

En ja, dat is ook deel van de realiteit. Zolang je nog gelooft dat je geld moet verdienen door hard te werken, dan zul je dat eerst onder ogen moeten komen en doorzien. Omdat het tot die tijd je werkelijkheid vormt. Maar als in die overtuiging barsten komen, en hopelijk draagt dit artikel daartoe bij, dan schijnt daar een nieuwe werkelijkheid doorheen. Een werkelijkheid die zo ongelofelijk veel intelligenter, ruimer en weidser is dan de drie dimensionale werkelijkheid zoals je die tot nu toe kende. Een werkelijkheid waarin het niet gaat om het verdienen van geld, maar over ontwaken in je ware natuur en over heling. Over het realiseren van de eenheid en onderlinge verbondenheid van het leven. Het gaat over weer durven spelen! Kun je je nog herinneren dat je als kind leerde door te spelen? En dat het leven pas zwaar werd toen je zogenaamd ‘echt moest gaan leren’?

Wat voor jou wezenlijk goed is, is dat voor ieder

Je staat niet op jezelf, je bent geen eilandje in een oneindig universum. Je bent onlosmakelijk verbonden met alles wat er is. Dat betekent ook dat jouw heling bijdraagt aan de heling van de gehele mensheid en onze wonderschone planeet aarde. Dus wat misschien egoïstisch lijkt; van jezelf prioriteit maken, weer leren spelen, luisteren naar je ja- en nee-gevoel, overtuigingen ontmantelen die het ja-gevoel onderuit halen en oud zeer verwerken, dat is juist het het meest liefdevolle wat je kunt doen. Wat voor jou wezenlijk goed is, is goed voor ieder.

Maar hoe dan rondkomen?!

Maar hoe zit het dan met dat geld?
Want je hebt wel een huur of hypotheek te betalen en je hebt ook nog te maken met een drie dimensionale wereld. En anderen kunnen misschien wel zo leven, maar die hebben een partner met een goed inkomen of anderszins geluk. Toch?
Al jaren hoor ik de verhalen van mensen die daar ook van overtuigd waren tot een burn out of andere levensgebeurtenis de grond onder hun voeten vandaan haalde, en ze in feite niet anders konden dan van zichzelf prioriteit maken. Opeens bleek het onmogelijke mogelijk. Hebben zij allemaal partners met goede inkomens of een zak met geld om dat mogelijk te maken? Nee! Let wel, met dit artikel wil ik je niet aanzetten tot onverstandige keuzen met een vernietigende impact. Ik wil graag scheuren brengen in de overtuigingen die je mogelijk hebt over werk en inkomen. Dat je geld moet verdienen door hard te werken. Als de overtuigingen die je daarover hebt scheuren gaan vertonen ontstaat er ruimte voor de nieuwe werkelijkheid om erdoorheen te schijnen. Een werkelijkheid die op heel andere principes is gebaseerd, zoals de oneindige intelligentie van ons bestaan, onvoorwaardelijke liefde en onderlinge verbondenheid. En wat zo bijzonder is, dat is dat die nieuwe werkelijkheid ongelofelijk inventief is.

Het ware kapitaal

De bron van het leven vindt allerlei manieren om je te geven wat je nodig hebt. Manieren die voor het denken niet te bevatten zijn. Om je te kunnen geven wat je nodig hebt, heeft het leven ruimte nodig. En dat vraagt om een open mind waar niet allemaal overtuigingen voor zitten. Immers, het leven kan niet om jouw nee heen en zal jouw nee beantwoorden. Net zoals het jouw ja nodig heeft om dat te kunnen beantwoorden. Het is de universele wetmatigheid van de vrije wil. Wanneer de overtuigingen doorzien en ontmanteld worden ontdek je gaande weg (en neem hier je tijd voor) dat het ware kapitaal niet geld is maar de bron in jezelf, jouw heel zijn. Jij bent het ware kapitaal. De oude machten uit de drie dimensionale wereld staan er niet om te springen dat je dit ontdekt. Want dat ontneemt hen de macht over jou. Je leeft dan vanuit een andere werkelijkheid, een andere trilling, waar hun macht niet reikt.

Ik hoor mensen over onverwachte erfenissen, over maffe fondsen die geld uitkeren, over bijbaantjes die geen energie kosten, over tiny wonen waardoor er ook veel minder geld nodig is, over dat het op de een of andere manier toch kan, weliswaar soms net maar het kan! En het bijzondere is dat de oude wereld de nieuwe wereld mogelijk maakt. Het is immers dezelfde wereld. En wat is het toch heerlijk hoe overvloedig de creatieve flow dan vloeit. Door ieder zijn uniekheid heen.

Ik dank ieder die wat ik hier beschrijf voortleeft. Ik dank ieder die zichzelf heelt. Soms lijkt wat je doet misschien alleen maar voor jezelf of onzichtbaar… toch is het zo wezenlijk belangrijk voor alles en iedereen.

Liefs,

Linda

Een door mij bewerkte foto van Vincentiu Solomon, Unsplashfoto's

In de één (van) voud

Een poosje geleden had ik een transcendente ervaring waarvan mijn lichaam en geest de tijd nodig hadden om het te verwerken en te integreren. Want hoewel het op het moment zelf nauwelijks indruk maakte, sloeg het later alsnog in als een bom en had ik tijd nodig om bewust terug te keren naar de één (van) voud. Ofwel naar de stilte van zijn. Als rust en middelpunt, als tijdloos nulpunt waarin het hele leven zich afspeelt.

Veelvoud

De ervaring was dat ik verschillende tijdlijnen, dimensies en universa tegelijkertijd zag en ervoer. Waar ik aan dacht, daar was ik. Het was zoveel, zo oneindig veel en tegelijkertijd was het in de rust van dat moment. In de periode erna was het of de ervaring pas echt tot me doordrong en kwamen er vragen in me op zoals hoe de veelvoud zich verhoudt tot het absolute, tot God. Ik voelde hoe mijn systeem er wat hyper op reageerde en rust nodig had. Dus keerde ik dankbaar terug naar de stilte van zijn en liet ik de ervaring los.

De stilte van zijn

Want wat is het heilzaam om je over te geven aan en te rusten in dat stille midden. Ik wist dat ik verder niets met de ervaring hoefde te doen. Als er meer te ontdekken zou zijn dan zou dat komen op het moment dat ik er weer aan toe was en niet eerder. Ondertussen konden mijn lichaam en geest weer tot rust komen en uitlijnen met het vertrouwen en de stilte van zijn. Voor mij was het zowel na verlichtingservaringen (het ervaren van je verlichte natuur) als dus blijkbaar ook na deze transcendente ervaring (ervaringen van verruimd bewustzijn, andere staten en dimensies van bewustzijn en dergelijke) nodig om de ervaring in een rustig tempo te verwerken en integreren. Zowel fysiek en mentaal als emotioneel en energetisch.

Hoe verhoudt de veelvoud zich tot de eenvoud?

Wat ik zag en voelde was hoe oneindig veel meer er is dan alleen het aardse 3-dimensionale leven zoals we dat als mensen kennen. Ik voelde op een bepaalde manier de onsterfelijkheid van onze ziel. Maar niet zoals ik dat ken van ons non duale-, vorm- en tijdloze zelf. Ik voelde en zag de onmetelijkheid van de wereld van vormen. En de tijd zoals we dat op aarde kennen voelde hier zo compleet anders. Wat is een dag uit een mensenleven wanneer je dat afzet tegen het ontstaan van complete sterrenstelsels?

Ik zag niet alleen veel verschillende dimensies, denk maar aan de vierde, vijfde, zesde dimensie, die een steeds hogere frequentie hebben en lagere dichtheid, maar ook eindeloos veel planeten en universa waar bewustzijn en leven is. De planeten zelf trillen van en zijn bewustzijn. En al die dimensies, verschillende tijdlijnen, het ontstaan van sterrenstelsels en dergelijke was allemaal op dat moment. Wat me korte tijd hyper maakte was de enormiteit van het bestaan. Nogmaals, dat mijn essentie tijdloos, grenzeloos en oneindig is dat realiseerde ik. Maar dat ook de planeten, dimensies, tijd en ruimte van vormen evenzo oneindig voorkomen in veelvoud … dat deed wat met me. Mijn denken kon het niet bevatten en het voelde op een bepaalde manier ook wat beangstigend. Alsof ik kon verdwalen in die veelvoud. En daar bracht de één van voud rust, vertrouwen, geduld, aanvaarding en een soort gronding. Naast dat ik hier natuurlijk de Vragen naar Vrijheid op onderzocht. Want wie kan verdwalen?

Één

Hoeveel er ook te ontwikkelen valt, te ontdekken en te beleven… alles is gemaakt van en komt voort uit bewustzijn. Ik voelde en besefte dat niet de hele oceaan beleefd, ontdekt en ontwikkeld hoeft te worden door de golf in de oceaan. Waarmee ik bedoel dat ik met mijn menselijk bewustzijn (het golfje) niet het geheel (de oceaan) kan overzien en dat dat ook niet nodig is.

We kunnen ons eindeloos ontwikkelen en er valt eindeloos veel te ontdekken. Maar oh wat is het gemakkelijk om je daarbij te verliezen in de veelvoud, in de buitenkant van bewustzijn; de tastbare wereld. Dat gaat dus niet alleen op voor heel aardse zaken, zoals je kunnen verliezen in drank, sex, werk of gedachten, maar het gaat ook op voor de meer subtielere energetische zaken zoals hogere dimensies, het ontmoeten van licht- of buitenaardse wezens en dergelijke. Wanneer je daar volledig met je aandacht in opgaat dan wordt het leven gedetailleerd en complex. En daar is niets mis mee, dat is er ook. Maar omdat we zo geconditioneerd zijn om daarmee te versmelten, verliezen we dan ook al snel de heelheid, de eenheid en de werkelijke intelligentie uit het oog. En dus blijft het belangrijk om ook met betrekking tot ‘transcendente’ ervaringen, te aarden in zijn. Zodat zowel de buitenkant als binnenkant er beide zijn, zodat je in evenwicht bent. Dan is er eenvoud.

Hartengroet,

Linda

Foto: Aaron Burden, usnplashfoto's