Nieuwsbrief

Iemand en Niemand

Foto van Carsten Stalljohann.

Iemand begint aan een reis op zoek naar waarheid omdat Niemand hem roept.
En zo begint Iemand aan een reis die Niemand in werkelijkheid maakt.

Iemand komt daarbij steeds meer op losse schroeven te staan
en vertwijfelt roept en bidt hij tot Niemand:
‘Ik begrijp het niet?! Wat moet ik nu doen? Komt het wel goed?’

‘Wees niet bang, je kunt niets verkeerd doen. Er zijn geen twee’,
antwoordt Niemand tot Iemand.

En zo begon Iemand aan een reis waarin hij langzaam oplost
terwijl Niemand overblijft.

Foto: Martino Pietropoli, Unsplashfoto’s