Nieuwsbrief

Licht in de duisternis

Foto van Guillermo Ferla, unsplashfoto's

Ik kan me voorstellen dat je na twee jaar leven met een pandemie, met maatregelen, beperkingen en lock downs wel een licht in de duisternis kunt gebruiken. Dat licht werpt Pluto. Deze dwergplaneet, ook wel de planeet van de evolutie van de ziel genoemd, schoof in 2008 in het teken Steenbok (de komst van Pluto in Steenbok manifesteerde zich direct in de bankencrisis), waar het nog tot november 2024 in staat. Dan schuift Pluto definitief het Waterman teken in, het teken van de nieuwe tijd. (Pluto komt al eerder even in Waterman van eind maart tot eind juni 2023 en van eind januari tot begin september 2024 en dan definitief in november 2024.)

Steenbok, waar Pluto nu nog in staat, gaat onder andere over maatschappelijk leiderschap, over structuur, wetten, regels en voorschriften. De laatste graden van Pluto in Steenbok zijn aangebroken, wat de dictatorsgraden worden genoemd. Met de factoren macht en onmacht van Pluto, in Steenbok (leiderschap) wordt wel duidelijk waar de afgelopen jaren de nadruk lag en nu in de dictatorsgraden helemaal. De laatste loodjes van Pluto in het teken Steenbok zijn dus aangebroken, en zoals je ervaart kunnen die behoorlijk pittig zijn. Hoopvol is echter dat de Waterman (nieuwe tijd) energie ook al voelbaar is en toeneemt, daar kom ik zo op terug. Wat ik in dit artikel deel, is mijn interpretatie van informatie die mijn vriendin en astrologe Dineke Hoekstra met me deelde.

Het oude stort in

Hoewel Pluto licht werpt, ziet dat er op het oog niet altijd zo uit. Hoe het eruit ziet is dat zijn licht ‘het oude vertrouwde en bekende’ doet instorten als dat niet meer dienend is aan het pad van de ziel. Toen Pluto in mijn leven actief was, luidde die de laatste jaren in van mijn werk als hulpverlener. Je hebt er misschien wel over gelezen in mijn boek Het ja-gevoel. Er gebeurde toen in mijn leven wat er nu op wereldniveau plaatsvindt. Pluto doet instorten wat niet bij je ziele pad hoort en laat tegelijkertijd het fundament staan waarop je voort kunt bouwen.

Op mijn werk vond er destijds als gevolg van bezuinigingen een aansturing plaats vanuit controle en beheersing. Iets wat averechts stond op de richting die de levensstroom in mij opging en die juist naar overgave en vertrouwen stroomde. Dat is nu ook op wereldniveau gaande. De levensstroom gaat richting het Watermantijdperk, het tijdperk van de nieuwe aarde. Iets wat averechts staat op de oude en nog heersende (ego) structuren, die gericht zijn op macht, controle en beheersen en die onder toenemende druk staan.

Angst voor het verlies van banen en de status quo haalde op mijn werk in die tijd het slechtste en beste in mensen naar boven. Zowel mensen als instanties reageerden veelal vanuit angst, oud zeer en overlevingsstrategieën op elkaar. Wat angst weer versterkte, wat reageren vanuit de strategieën weer versterkte, enzovoort. Het was echter juist deze ogenschijnlijke tegenbeweging die me bewust maakte dat ik een keuze had om voor het pad van mijn hart te kiezen, voor liefde en verbinding. Voor heling! Ik weet niet of ik het zonder deze krachtige tegenbeweging had aangedurfd. En zo hielp Pluto me door mijn werk af te breken om ruimte te maken voor overgave en verstilling. Het volgde daarbij een precies bij mijn proces passend tempo, waarbij ik eerst repetities kreeg, een generale repetitie en uiteindelijk sloot een hoofdstuk van mijn leven zich definitief.

De laatste graden van Pluto in Steenbok

Pluto loopt door de laatste graden van Steenbok, de dictatorsgraden. Hoe gaan dictators om met hun volk? Is dat niet door gebruik te maken van controle en beheersing, macht en overheersing. Inspelend op angst en gebruik maken van de het principe van verdeel en heers? We zien deze mechanismen nu wereldwijd ingezet worden om met zowel de milieucrisis, de pandemie en andere uitdagingen om te gaan waar we als mensheid voor staan.

Foto van Paula Smit

Pluto werpt daar licht op, zet de boel flink onder druk en doet het oude instorten. De niet meer werkende structuren van het ego, gebaseerd op overheersing, controle en beheersing staan onder enorme druk. En onder invloed van dit krachtenveld beginnen ze te kraken en ineen te storten. Omdat structuren en de mensen die er nog aan vast houden aanvoelen dat de zaak onder druk staat, vinden er stuiptrekkingen plaats van de oude manier van reageren. Wat angst weer versterkt, wat reageren vanuit de strategieën weer versterkt, enzovoort.


Pluto werpt licht op het thema macht en onmacht, juist om mensen bewust te maken van hun ware en zuivere kracht. Pluto kan daarin meedogenloos zijn, om de onderste steen boven te halen en alles uit te zuiveren om tot het beste en zuiverste te komen. Daar hoort ook de onderwereld bij en de uitersten die we op aarde kennen.

Het fundament blijft staan

Het mooie is dat Pluto er weliswaar voor zorgt dat oude en de ziel niet dienende structuren instorten, maar dat hij het fundament van wat de bedoeling is voor de ziel laat staan. Zo zie je hoe overal op de aarde het bewustzijn van mensen toeneemt en verruimt, juist door de sterke ogenschijnlijke tegenkracht. De energie van het Waterman tijdperk stroomt al door mensen heen en doet velen harten ontwaken. Mensen voelen dat we in werkelijkheid onderling verbonden en één-zijn en dat samenwerken vanuit ontvankelijkheid voor wat het leven (planten, dieren, mensen, aarde, kosmos, energetische wezens, enz) ons vertelt nodig is.

Ik vind het bijzonder om mee te maken. Al vind ik het loslaten van het oude ook bij tijd en wijle pijnlijk en verdrietig. Vooral wanneer mensen en oude machtsstructuren vanuit wonden, ego en overlevingsstrategieën op elkaar reageren. Het geeft mij moed om te weten dat het ondanks alle schijn tegen precies klopt, zoals het destijds ook precies klopte op mijn werk.

Kijken vanuit heel-zijn en verbinding in plaats vanuit ego en beperking

In mijn leven had er destijds al een ontwaken voor wat werkelijk is plaatsgevonden, en stuwde het leven naar het ook daadwerkelijk leven daarvan. In het geval van de mensheid zijn we al in ‘de nieuwe tijd’, het Waterman-tijdperk, beland, en stuwt het leven ons naar de belichaming daarvan. De nieuwe tijd die zich kenmerkt met leven vanuit onderlinge verbinding en eenheid.

Er wordt van ons gevraagd om niet alleen meer vanuit deelstukjes te kijken en reageren, maar om naar de aarde als levend geheel te kijken. Een holistische manier van kijken is wat de nieuwe tijd van ons vraagt, en dat vraagt een openheid en bereidheid om de waarde van de verscheidenheid te (h)erkennen en daarin tegelijkertijd het onlosmakelijke één- en heel-zijn.

Verdeel en heers werkt alleen wanneer we zelf ook innerlijk verdeeld zijn. Juist daarom is het zo belangrijk dat we ons heel-zijn realiseren. Zodat we zien dat verdeeldheid een illusie en idee is waar we doorheen kunnen kijken. En hoewel het soms lijkt of je van alles moet doen om de nieuwe aarde vorm te geven, wordt juist van ons gevraagd om te ‘zijn’. Zodat we ontvankelijk zijn voor wat het leven ons vertelt. Zodat we open staan voor antwoorden om tot ons te komen. Voor openbaringen die aangeven welke stappen nodig zijn en welke juist niet.

En daarvoor is het nodig om leeg te zijn. Omdat wanneer we gevuld zijn met repeterende gedachten-patronen, er weinig ruimte is om waarlijk te kunnen luisteren. Naar elkaar, naar de natuur, naar onze harten … Hoe meer mensen dit realiseren en waarlijk leren luisteren naar het leven, hoe groter de kans dat de nieuwe tijd verlichting, bevrijding en heling geeft.

Sprookjes

Al miljoenen jaren beginnen sprookjes en eindigen sprookjes, om vervolgens weer te beginnen en te eindigen. Welk sprookje zich echter ook afspeelt, wat zich ook ontvouwt, dat vindt plaats in ‘iets’ wat zelf geen begin of einde heeft. In jou. Wanneer je de shift leert maken van het denken en doen naar zijn, openen zich een intelligentie en liefde die er altijd zijn, maar die aan het oog onttrokken zijn wanneer de aandacht versmolten is met het denken en doen. Met het specifieke sprookje waarin je verwikkeld bent.

In jouw zijn kun je ‘voelen’ dat alles gemaakt is van deze liefde en intelligentie. Het gaat nu niet meer om ergens naartoe ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld naar het Waterman tijdperk, het gaat om nu zijn met wat er is. Dit heb je vast al vaker gelezen, en mogelijk denk je ‘Hmmmhmmm’.

Foto: Aldyrkhanov, Unsplashfotoś

Toch is dit waar het allemaal om draait. Er valt niets te bereiken wat er niet al is. Helemaal niets. Je bent al volledig. Dat is al de realiteit. Dat bewust zijn is diepgaand bevrijdend. Het is precies goed zoals het is, ook wanneer de situatie voor je denken onaf, imperfect, naar en verscheurd voelt.

Nu zijn

Wanneer het ego (de oude structuur) dit hoort dan wil die deze realisatie bereiken door iets te doen. Het is logisch als dit gebeurt, het zal vrijwel zeker gebeuren. Dat is dan het sprookje wat zich in je afspeelt. Je kunt en hoeft echter niets te doen om te zijn. Ook wanneer je slaapt ben je. Ook wanneer je stil zit ben je. En ook wanneer er een storm aan gedachten en gevoelens door je heen gaat, ben je. Wees eenvoudigweg radicaal eerlijk met wat er nu is. Verdraag wat er nu door je heen gaat, wees daarmee. Jij bent de bedding voor alles wat zich in je leven afspeelt. En tezamen vormen we de bedding voor wat zich nu op aarde voltrekt.

Hoe eerlijker je bent, hoe gemakkelijker de buitenkant (het sprookje) uitlijnt met de binnenkant (jouw wezenlijke zijn). Handelingen rijzen dan op die in lijn zijn met het geheel, met moeder aarde en met het kloppend hart van het universum. Maar het belangrijkste is om allereerst te leren zijn met wat er is. Dus als je boosheid voelt, wees daarmee. Als je pijn voelt, wees daarmee. Angst, vreugde, verdriet, afgunst, het verlangen dat het anders is dan het is, wees ermee aanwezig. Doorzie de verhalen erover en wees ook daarmee aanwezig. Niet te onderschatten alchemie vindt hierdoor plaats. Mocht je hier een steuntje bij in de rug kunnen gebruiken dan kan ik je van harte mijn boeken van doen naar zijn en Het ja-gevoel aanraden. Hieronder kun je ook een meditatieve talk vinden over vertrouwen en overgave. Deze is ook te vinden op Spotify>> en op Apple podcast>>

Dat het je goed mag gaan.

Alle liefs,

Linda

Een meditatieve talk over vertrouwen en overgave