Nieuwsbrief

De kracht en macht van verlangens

Foto van Pablo Garcia Saldana, unsplashfotos, eiland in de zee.

Lieve lezer,

Het artikel van deze maand gaat over verlangens en over willen. Verlangens en willen zijn verbonden met ons tweede chakra en dragen prachtige creatiekracht in zich. Wanneer verlangens vrij zijn dan dragen ze bij tot het prachtige spel van creatie op een manier die in harmonie is met het geheel. Het heikele punt is dat dit spel van creatie bij de meeste mensen niet vrij is maar juist onvrij doordat we van alles willen hebben, bang zijn dat niet te krijgen of het weer te verliezen. De levensstroom raakt daardoor vervormd en vernauwd. Deze verkrampte vorm van iets willen hebben komt voort uit ons ego, voedt de illusie dat we een persoon zijn en houdt ons gevangen in samsara, de wereld van lijden. (Samsara betekent in cirkels ronddraaien; wikipedia) Toch zijn verlangens heel natuurlijk en niet iets om ons van af te wenden of bang voor te zijn. Maar hoe zit dat dan? Wanneer is willen vrij en wanneer komt het voort uit het ego?

Onverdeeld in dit moment?

Omdat de meeste mensen zich geïdentificeerd hebben met hun persoonlijkheid en van daaruit leven, maken we de verlangens die oprijzen vaak ook persoonlijk. Onze persoonlijkheid ontwikkelt zich ongeveer vanaf het einde van ons eerste levensjaar. We ontdekken dan dat we een ‘ik’ zijn en dat er ‘anderen’ en ‘een wereld’ bestaan en we leren onze persoonlijke wil gebruiken. Het is een mijlpaal in de ontwikkeling van ons bewustzijn. Een persoonlijkheid, ofwel ego, wil iets hebben en voelt zich pas (kortstondig) bevredigd wanneer het krijgt wat het wil hebben. Omdat een persoonlijkheid slechts een deel is van het geheel, en het vanuit zichzelf deze heelheid niet kan ervaren, voelt het zich chronisch onvervuld. Het is altijd op zoek en streeft naar vervulling. Ofwel; vanuit de persoonlijkheid ben je altijd bezig om een ander moment te bereiken, een andere situatie, dan die waarin je je bevindt. Omdat dit moment iets lijkt te missen, namelijk een diepe vervulling en een gevoel van dat het goed is zoals het is. En dat is ook zo, vanuit de persoonlijkheid bekeken.

Foto van Marit de Weerd - I own my needs

Illustratie: Marit de Weerd

Je kunt in je lichaam voelen of je onverdeeld in dit moment bent of dat een deel van jou zich splitst en uitreikt naar een ander, gewenst moment in de toekomst. Omdat je dit moment natuurlijk nooit werkelijk kunt verlaten is iedere poging om dat wel te doen als het ware in strijd met hoe het werkelijk is. Dit vertaalt zich in je lichaam als spanning of bijvoorbeeld een lichte druk in je buik. In je geest vertaalt het zich in verhalen over de situatie. Wat voel je in je lichaam, op dit moment? Ben je helemaal hier? Wat als je niet vooruit snelt naar het volgende moment of het volgende woord…? Maar nu bent? Wat voel je? Wat hoor, ruik en proef je?
Zodra je de shift maakt van opgaan in doen naar zijn, stap je weer in de werkelijkheid van dit moment die inclusief is. Ook inclusief verzet of willen uitreiken naar een ander moment. Deze impulsen en bewegingen bepalen, beheersen en definiëren je dan echter niet meer maar spoelen als golven, soms heel grote, door je heen. Zoals ik het beschouw is dit de volgende mijlpaal in de ontwikkeling van ons bewustzijn, een proces van Zelfrealisatie.

Intenties en doelen

Bij intenties en het stellen van doelen werkt het vergelijkhaar. Wanneer het stellen van intenties en doelen vanuit de persoonlijkheid plaatsvindt, vanuit het najagen en willen hebben van iets wat er nu niet is, dan is het onvrij. Bovendien kun je dan niet zien dat wat het leven je nu geeft, precies de bedoeling is en dat in dit moment vrede te vinden is. Het leven stroomt van nature naar ontplooiing maar het volgt daarbij niet altijd een logische route die begrijpbaar is voor het denken. Kunnen we ons daaraan overgeven en erop vertrouwen? De kans is groot dat je persoonlijkheid denkt dat het weet wat voor jou het beste en hoogst haalbare is. Maar is dat echt zo? Kan een klein beperkt onderdeeltje van het geheel dat werkelijk weten, alles in ogenschouw nemend? Hoeveel ruimte heeft het leven om je te verrassen? Zolang de persoonlijkheid nog niet helemaal is doorzien kan het nog heel gemakkelijk je aandacht kapen. Spirituele persoonlijkheden zijn hier ook heel vernuftig in. Voor je er erg in hebt spant het verlangens, dromen en willen voor zijn karretje met allerlei nobele en spirituele verhalen eromheen gesponnen. Dat is niet erg, ook dat is dan klaarblijkelijk de bedoeling. Het zijn de ‘omwegen’ die we maken, die ons misschien wel de belangrijkste lessen, inzichten en mogelijkheid tot bevrijding geven.

Ja, maar

‘Ja maar, ieder mens wil toch een aantal basale dingen hebben zoals voldoende inkomen, liefde, gezondheid? En verlangens of doelen dragen toch creatiekracht in zich!? Wat is er mis met dat te volgen?’ Mocht er een ‘ja, maar’ in je zijn opgekomen toen je de vorige alinea’s las, dan is het in die ‘ja, maar’ waar jouw bevrijding in ligt. Het is die ‘ja, maar’ die zowel een dichte poort kan lijken naar je onverdeelde natuur wanneer je erin blijft geloven, als wijdt open kan gaan om je toegang te geven tot het nirwana, zodra je de ‘ja, maar’ doorziet. Een voorbeeld van mijzelf:

In de kerstvakantie waren we met ons gezin een midweek in een idyllisch vakantiehuisje midden in het bos. Wat een vreugde, de vogeltjes en konijnen liepen gewoon voor ons huisje en wat een heerlijke geur van naaldhout en natuur! Ik kon mijn geluk niet op tot ik opeens een enorme mast achter het huisje zag staan. Het was een wifi-mast die het hele park van wifi voorzag. Ik heb het niet zo op teveel straling en het idee dat we dag en nacht naast die mast zouden verblijven veroorzaakte acuut spanning in mijn lichaam. Ik besloot de Vragen naar Vrijheid te onderzoeken. Tot mijn verrassing merkte ik dat ik de Vragen met een geheime agenda onderzocht. (Ik heb een heel slimme, spirituele persoonlijkheid ;-)) Doordat ik vaak heb meegemaakt dat de praktische realiteit verandert wanneer ik overtuigingen doorzie, hoopte ik dat dat dit keer ook zo zou zijn. Ik wilde van de straling af, in plaats van mijn gehechtheid aan de ideeën daarover. Wonderen zijn immers mogelijk. Dit is precies wat persoonlijkheden doen met dit soort inzichten, die gaan ermee aan de haal en willen het inzetten voor hun persoonlijk gewin om te krijgen wat ze willen hebben. Maar hoewel hartgedragen wensen de neiging hebben om tot ontplooiing te komen, ontstaat een hartgedragen wens niet uit de persoonlijkheid. En de persoonlijkheid heeft er ook niet wezenlijk invloed op. De mystiek van het leven laat zich niet begrijpen. Gelukkig bracht het meditatief onderzoek dit glashelder naar voren zodat ik het verhaal over de straling kon doorzien en loslaten. Dat veranderde in dit geval niets aan de omstandigheden maar bevrijdde me wel van het lijden. En hoewel dit misschien een ‘klein’ voorbeeld lijkt en op een bepaalde manier ook is, zijn de vrede en vrijheid die erin schuil gaan dat alles behalve. Die is grenzeloos, tijdloos, vormloos en vooral vrij van lijden en verzet. Je kunt je vast wel voorstellen hoe fijn de vakantieweek uiteindelijk was.

Voor de duidelijkheid: Hiermee wil ik niet uitdragen dat het stellen van doelen of het volgen van een impuls of een verlangen je vast houdt in samsara. Verlangens, behoeften, voorkeuren, dromen en impulsen tot creatie blijven in je oprijzen, ook wanneer je de persoonlijkheid doorziet. Het verschil is dat wanneer heel zijn je thuis is, de verlangens daar onderdeel van zijn en niet meer nagejaagd hoeven worden. De verlangens zijn dan vrij en stromen door. Wanneer het leven een andere wending neemt, dan is dat hoe het is. De vervulling ligt niet in de verlangens maar in heel zijn. Gek genoeg (voor het ego) is het moment precies goed zoals het is, ook wanneer een situatie minder prettig is. Dat geeft een diepe rust en ontspanning. De ratrace is niet meer nodig.

Ontvangen

Eigenlijk is ontvangen wat het leven je geeft het enige wat je op dit moment hoeft te doen, zodat het leven zich voor je opent. Dat is inclusief alle verschillende smaken en ervaringen van het leven. En inclusief intenties, verlangens en een lichtpunt aan de horizon. Het leven maakt immers gebruik van jouw hele zijn, inclusief je verlangens om het leven vorm te geven. Het is ook inclusief lijden, als dat is wat je ontvangt. In ieder lijden ligt diepe wijsheid besloten en het kan je tonen waar je nog hecht aan overtuigingen en patronen die tezamen de persoonlijkheid vormen. Zodra je de verhalen van de persoonlijkheid doorziet en opent voor wat het leven je nu geeft, opent zich ook de vervullende vrede en vrijheid van heel zijn. Meer en meer wordt de persoonlijke wil doorzien als illusie om op te lossen in het zich ontvouwend leven. Het was nooit werkelijk persoonlijk, dat dachten we alleen maar. Dat realiseren is bevrijdend, een juk valt van onze schouders. Het is: Uw (Gods) wil geschiedde. Ofwel: Het is eenvoudig zoals het is.

Wil je ook leren hoe je de Vragen naar Vrijheid toepast? Zondag 3 maart is er een dagworkshop waarin ik je leer hoe je met het meditatief onderzoek beperkende overtuigingen kunt doorzien, zodat ermee verbonden pijn verwerkt kan worden en de vrede van je natuur steeds meer ruimte krijgt. Die dag start ook de opleiding-3-daagse.

Liefs,

Linda