Nieuwsbrief

Je vrij voelen

Lieve Lezer,

Je hebt vast wel eens een gevoel van innerlijke vrede en vrijheid ervaren. Momenten dat je even niet op zoek was naar het volgende moment en kon ontspannen waar je was. Misschien wel terwijl witte sneeuwvlokken om je heen neerdwarrelden, op vakantie, tijdens een mooi muziekstuk, zonsondergang of tijdens een meditatie.

Ik ben gelukkig als…

Wanneer je de stille vrede hebt leren kennen die je essentie is dan vermoed ik dat  je er meer van wilt. Dat je niet alleen wilt weten dat vrede en vrijheid je essentie vormen maar dat je dit wilt beleven en belichamen. Daarbij kan de volgende vraag behulpzaam zijn:
Wat doe je, of wat geloof je, waardoor je innerlijke vrede en vrijheid verlaat?

Ik stelde mijzelf onlangs die vraag omdat ik voelde dat ik mijzelf klein maakte door mijn volledigheid in een persoonlijkheid te persen. Weg was de is-heid van het leven waar mijn lichaam en geest zich zo graag in laven en hups daar waren piekeren, spanning, angst, streven en kramp. Maar goed, ik stelde mijzelf dus die vraag. Het antwoord luidde dat ik geloofde dat iets buiten mijzelf me gelukkig kon maken. Waarmee ik mijzelf energetisch onttrok uit de volledigheid van het moment door te focussen op iets wat er niet was en wat ik graag wilde hebben. Opeens waren er tralies die innerlijke vrede en vrijheid leken te beperken en het leek of geluk er pas kon zijn wanneer aan bepaalde voorwaarden was voldaan. Dat is de omgekeerde wereld want ik ben geluk, maar het is wel een manier van leven en kijken die me met de paplepel is ingegoten en die voor de meeste mensen een tweede natuur is geworden. Een hardnekkige gewoonte dus. ‘Ik ben gelukkig als … ‘

Terugkeren dus 

Jouw verlichte natuur heeft een unieke manier gevonden om je weer naar de vrede en vrijheid te loodsen die je essentie vormen. En dat is door ervoor te zorgen dat de tralies die je bouwt in de volledigheid van het moment, spanning gaan veroorzaken. Spanning als signaal dat je iets gelooft wat in strijd is met de werkelijkheid. Zodra je in strijd gaat met de werkelijkheid (namelijk dat je geluk bent en dat je geluk niet buiten jezelf kunt vinden), dan voel je je ongelukkig. De tralies zijn gemaakt van overtuigingen die je gelooft over de werkelijkheid en die de levensflow indammen, zoals: ‘Ik ben gelukkig als mijn buik strak is’. Het nare van geloof hechten aan overtuigingen is dat ze, naast je een ongelukkig en gespannen gevoel te geven, zichzelf continue bevestigen. ‘Zie je wel, ik kan niet gelukkig zijn omdat ik een dikke buik heb.’ Tot het moment dat je ze doorziet!

Een keuze

Dus waar je kies je voor? Voor een buiten jezelf geprojecteerd geluk wat er weliswaar nu niet is maar waarvan je hoopt dat het er misschien ooit komt? Het kan ook zijn dat er omstandigheden in je leven zijn die je gelukkig lijken te maken maar waarvan je weet dat je het ooit weer kunt verliezen. Hoe gelukkig voelt dat?
Of kies je voor innerlijke vrede en vrijheid, wat er nu al is en wat oplicht zodra je de hechting aan het geluk buiten jezelf zoeken loslaat.
Hoe vaker je hebt ervaren wat werkelijk geluk is en dat dit is wat je bent, hoe eerder je voelt dat ieder nagejaagd verlangen je ongelukkig maakt. Vrijheid wordt belangrijker dan het nagejaagde geluk in de buitenwereld. Omdat er niets zo fijn voelt als het belichamen van de innerlijke vrede en vrijheid die we zijn. Het ontspant de spieren en geeft een gevoel van ruimtelijkheid, openheid en vrijheid. Er is ruimte voor de volledigheid van je ervaring.

De is-heid van het leven 

Wanneer er ruimte is voor de volledigheid van je ervaring dan kun je weer voelen dat alles wat in je bewustzijn verschijnt, aanvaard en geliefd is. Verzet en vasthouden maakt ruimte voor de flow. Je voelt je vrij met alles wat er in je ervaring voorbij komt zoals angst, zorgelijke gedachten, boosheid, vreugde, verlangens, tranen of saaiheid. De is-heid van het leven licht weer op. 

Eigenlijk is het de kunst om geen schepjes extra lijden over je leven uit te storten, zoals je zorgen maken, zelfkritiek of ander drama.
En tegelijkertijd je hart te openen voor wat er zich nu ontvouwt.

De is-heid van het leven licht daarmee op.
En daarmee innerlijke vrede en vrijheid.

Dus als er zorgelijke, hatelijke, ondermijnende
of angstig gekleurde gedachten en gevoelens langskomen…
laat deze er dan zijn, zonder er iets mee te doen.
Je zult merken dat ze nooit strijdig zijn geweest met innerlijke vrede en vrijheid.

Ik sluit dit artikel af met een filmpje waarin ik je uitnodig mee af te dalen in de is-heid van het leven, zodat je de shift kunt maken van doen naar zijn. Deze shift maken, zodra je maar kunt, helpt je om de identificatie met de persoonlijkheid losser te maken en je te openen voor de weidsheid en wijsheid van je natuur.

Dat het je goed mag gaan.

Liefs,

Linda