Geen categorie, Nieuwsbrief

Mystiek

Mist boven een meer

Lieve lezer,

Spiritueel ontwaken is een blijvend vallen in de onmetelijkheid van je natuur en een blijvend loslaten van houvast en zekerheden. Het is eigenlijk een blijvende les in nederigheid. Je kunt de werkelijkheid niet begrijpen of vasthouden en net als je denkt het wel te begrijpen of ‘er te zijn’ dan zul je merken dat het leven opnieuw van je vraagt om door de knieën te gaan.

Vrije val

Als je hart je tot zich roept en je ‘Ja’ antwoordt begint een reis die een bereidheid vraagt om alles op te geven wat een illusie van houvast geeft. Je hart vraagt van je om in het diepe te springen zonder vangnet. Gelukkig geeft het leven tekens en signalen dat het ‘veilig’ is om te springen, dat liefde daar op je wacht. En dat heb je ook nodig want de kans is vrij groot dat je gewoontepatronen juist ingesteld zijn om te voorkomen dat je een vrije val maakt. Want, …, er zijn duizenden goede redenen te bedenken waarom het verstandiger is om niet te springen. Eigenlijk vraagt liefde je om met haar te versmelten en als haar te zijn: open, vloeiend, ruimte biedend aan de ervaringen die voorbij komen. In werkelijkheid ben je dat ook natuurlijk.

Mystiek

Het leven is een mysterie en het pad van verlichting is pure mystiek. Iedere keer dat zich vaste grond onder je voeten lijkt te vormen, scheurt het leven dat weer van je af. Dat lijkt harteloos maar is pure genade, oneindige liefde. Het hart van Bewustzijn wil niet dat je opnieuw ergens aan hecht en vast komt te zitten. Het wil jou niet gevangen zetten, het wil je bevrijden. Het is pure Liefde dat zich door jou wil laten zien, voelen, horen en leven. Het wil geen ideeën die een illusoire schijnwereld creëren van verdeeldheid, het wil jou. Liefde wil alles doordringen en het wil niet alleen dat je deze liefde ontvangt, het wil ook dat je dit leeft en belichaamt. Het mysterie van wie we zijn laat zich niet doorgronden met onze geest. Het laat zich enkel leven, je bent het. Dat vraagt een overgave aan wat is, van waaruit de natuurlijke flow van het leven vrijuit kan stromen. Dit volgen van de natuurlijke flow noem ik het ja-gevoel. Het ja-gevoel dat verbonden is met de wijsheid die het hele universum schept en draagt. We kunnen erop koersen als op een kompas en het leidt ons feilloos naar heling. Onlosmakelijk verbonden met een ja-gevoel is ook een nee-gevoel. Een nee-gevoel kan een gezonde grens tot uitdrukking brengen maar het kan ook een stroom zijn die oprijst uit ego-patronen; gewoontepatronen en conditioneringen. Het wordt steeds zichtbaarder op aarde waartoe deze patronen leiden. Als je goed in je lichaam voelt dan merk je dat deze patronen spanning veroorzaken, dat het niet goed voelt. Lijden draagt op deze manier de potentie in zich om je leven te verlichten, helen en karma op te lossen. Het lijden kan ons op die manier bevrijden. Ik zal daar straks wat meer over beschrijven want een nieuwe aarde wil geboren worden!

Het leven draagt je, leeft je, bloeit je en uiteindelijk sterft je.

Sta je het leven toe jou lief te hebben?

Durf je het leven en zijn bron te vertrouwen, eraan over te geven en ermee te versmelten?
Zeg je Ja tegen het leven?
Of krimpt je hart nog ergens samen in een nee, uit angst voor …?
En als er een nee is, durf je deze dan te ontmoeten in je hart? Kun je zien dat het leven die nee weerspiegelt? Wat gebeurt er wanneer je halverwege opgeeft, terugkrabbelt?
Ik heb een aantal keren meegemaakt dat ik bijna wilde opgeven om mijn hart te volgen. Ik kwam op die momenten in pijnstukken terecht en het leek zoveel verstandiger om dat te gaan overleven. Het hele leven leek op deze momenten de pijn en het verhaal dat ik daarover geloofde te bevestigen. Meestal was dat iets in de trant van: Ik kan het niet, het leven is onveilig, het komt niet goed. Ik zag dat dan ook weerspiegelt in mijn levensomstandigheden. Toch was daar altijd een stille resolutie in mijn hart die me aanmoedigde niet op te geven. In mijn geval moedigde mijn hart me aan om op zulke momenten de Vragen naar Vrijheid te onderzoeken, zodat de oorspronkelijke pijn boven water kon komen samen met de overtuiging die de pijn nog bevestigde en in stand hield. Iedere keer dat ik de pijn durfde te ontmoeten in mijn hart en iedere keer dat een overtuiging sneuvelde, groeide liefde in mijn lichaam en geest, waarna het ook zichtbaar werd in mijn levensomstandigheden.

Omdraaien

Meestal willen we dat echter graag andersom zien. Willen we dat eerst onze levensomstandigheden veranderen om pas daarna onze overtuigingen los te laten. Bij heling werkt het echter precies andersom en begint de transformatie in je hart, waar je heel bent. Om zich pas daarna in je levensomstandigheden te weerspiegelen. Dat kan een flinke uitdaging zijn en je hebt geen enkele garantie. Het kan dan belangrijk zijn om steun te vinden in helende teksten, Satsang, filmpjes op YouTube, de natuur of ontmoetingen met mensen die dit begrijpen.

Het leven geeft je niet op

Sta je het Leven toe jou lief te hebben? Of stuiten haar warme stralen tegen gedachten waar nog pijn aan vast zit zoals: ‘Ik ben het eigenlijk niet waard.’. Ik denk dat jouw hart ook wil dat je doorzet, dat je niet voortijdig opgeeft. Dat je de nee’s die mogelijk nog in je liggen onderzoekt. Zodat de nee’s smelten in Ja. Ook wanneer je voor de duizendste keer een nee ontmoet. Belichamen van wat je in je hart weet dat waarheid en liefde is vraagt je om blijvend te openen, daar zit geen einde aan.

Laat je maar raken door het leven.
Naakt en kwetsbaar.
Dat zijn we toch wel.
M
uren bouwen voor je hart.
Beschermt je niet tegen pijn.
Het ketent je er juist aan vast.
De pijn die dit geeft is hard en taai.
Terwijl wanneer het leven je raakt in openheid,
dit vloeiend is en je nog verder opent.
Er blijft niets aan je plakken
en hete tranen spoelen je schoon.

Niets forceren

Ik wil graag afsluiten met het benoemen dat openen voor mogelijke pijn die er nu is, iets anders is als gaan wroeten in oud zeer. In het laatste geval ga je pulken aan iets, wat wellicht beter nog bedekt kan blijven. Het kan zijn dat je systeem het nog niet aankan om je daarvoor te openen. Alles heeft een juist tijd en heling voltrekt zich op zijn eigen mysterieuze wijze op het juiste moment. De sterren, planeten, zeeën, mensen en de aarde, alles heeft hierin zijn betekenis en functie. Dat hoef ‘jij’ gelukkig allemaal niet te weten, je mag juist vertrouwen op dit mysterie, er aan overgeven en er ruimte voor bieden.

Liefs,

Linda