Nieuwsbrief

Je hart volgen

Zon die door de bomen schijnt

Beste lezer,

Ik heb er vaker over geschreven en op een bepaalde manier gaat het meeste van wat ik schrijf hierover. Namelijk over het volgen van en trouw zijn aan je hart. Ook en juist wanneer dat waanzin lijkt.

De oude wereld

De oude wereld kraakt in zijn voegen en zonder omslag van ego-bewustzijn naar hartgedragen bewustzijn lijkt het erop dat de mensheid zijn eigen ondergang tegemoet gaat. En hoewel ook het ego dat niet zal overleven, is het alternatief om naar je hart te luisteren voor het ego doodeng. De kans is vrij groot dat het van alles uit de kast zal halen om je over te halen om in zijn verhalen te blijven geloven. Gebruik makend van het feit dat zijn verhalen vaak nog weerspiegeld worden in je levenssituatie. Waardoor de stem van het ego zo waar lijkt. ‘Zie je wel, als je luistert naar je hart dan …(angst en doem scenario.)’

Jouw hart

En toch is je hart, hoe stil het je ook toefluistert, oneindig sterk en krachtig en nodigt ze je uit om in haar diepte te springen. Op haar te vertrouwen. Een sprong het onbekende in. Iedere keer weer.
Jouw prachtige, zuivere hart. Die je licht en liefde schenkt en die ook haar licht schijnt op alles wat je nog innerlijk in verwarring brengt. Jouw prachtige, warme hart die de wijsheid van het universum aan haar zijde heeft en samen klopt met het hart van moeder aarde. Jouw hart die precies weet wat juist en kloppend is omdat ze uit een wijsheid en intelligentie put waar je denken niet aan kan tippen. Wanneer het denken ten dienste staat van hartgedragen bewustzijn is er zoveel moois mogelijk.

De nieuwe wereld

Er is een nieuwe wereld die schuilgaat te midden in de oude wereld. De oude wereld is er zelfs de voedingsbodem voor. Eigenlijk heeft deze nieuwe wereld altijd bestaan. Jezus spreekt over deze nieuwe wereld als de hemel op aarde. Eckhart Tolle heeft er een prachtig boek over geschreven ‘de nieuwe aarde’. Het is mogelijk om erop af te stemmen en erin te ontspannen, zodat je handelen  afgestemd en in harmonie is met de aarde, de mensheid en het universum. Je hart is al geworteld in deze nieuwe wereld en ze zal je steeds uitnodigen om je handelen ermee in overeenstemming te brengen.

Pijn

Maar o jee, wanneer het licht van je hart op pijnpunten schijnt waar je nog gehecht bent aan de oude wereld, dan kan dat onrust en spanning geven. Het kan onzekerheid, verwarring, chaos, twijfel, angst en soms zelfs wanhoop veroorzaken. Je weet het dan even niet meer en de kans is groot dat je dan terug valt op wat je bekend is. Ik weet hoe pittig deze perioden zijn. De verwarring en spanning die je dan voelt geven aan dat je iets gelooft wat in strijd is met de werkelijkheid. De uitnodiging is om de verhalen te onderzoeken, zodat ze doorzien kunnen worden. Wat geloof je nog over jezelf en het leven? Geeft dat verhaal je een gevoel van vrede, ruimte en vrijheid? Of veroorzaakt het spanning en verkramping?

Liefde en vertrouwen

Jouw hart is je grond van vertrouwen. Wortel en aard hierin. In essentie ben je gemaakt van dit vertrouwen en deze liefde. Het zijn andere woorden voor je vormloze aanwezigheid, waarin je hele leven zich afspeelt. Door af te stemmen op je hart en je handelen ermee in overeenstemming te brengen, ervaar je meer en meer dat je het leven zelf bent; onverdeeld en heel. De nieuwe aarde kan hieruit tot bloei komen en wonderen blijken mogelijk.

Stap voor stap

Om trouw te zijn aan en te leven vanuit je hart is het meestal niet nodig om rigoureuze stappen te zetten. Eigenlijk is er ‘alleen maar’ een shift in perspectief nodig om te ervaren dat alles goed is zoals het is. Een shift van opgaan met je aandacht in de drukke wereld van ‘doen’ naar daarmee aanwezig ‘zijn’.

Hoe meer het denken ontspant,
hoe meer vertrouwen toeneemt,
hoe meer je werkelijkheid
vanuit hier vorm krijgt.

Ik wens je een heel fijne maand!

Liefs,

Linda