Nieuwsbrief

Je hart volgen

Zon die door de bomen schijnt

Beste lezer,

Ik heb er vaker over geschreven en op een bepaalde manier gaat het meeste van wat ik schrijf hierover. Namelijk over het volgen van en trouw zijn aan je hart. Ook en juist wanneer dat waanzin lijkt.

De oude wereld

De oude wereld kraakt in zijn voegen en zonder omslag van ego-bewustzijn naar hartgedragen bewustzijn lijkt het erop dat de mensheid zijn eigen ondergang tegemoet gaat. En hoewel ook het ego dat niet zal overleven, beseft het heel goed dat als je gaat luisteren naar je hart dat uiteindelijk tot de ondergang van het ego leidt. Best logisch dus dat het niet staat te trappelen om het roer uit handen te geven. De kans is vrij groot dat het van alles uit de kast zal halen om je over te halen om in zijn verhalen te blijven geloven. Gebruik makend van het feit dat zijn verhalen vaak nog weerspiegeld worden in onze levenssituatie. Waardoor de stem van het ego zo waar lijkt. ‘Zie je wel, als je luistert naar je hart dan …(angst en doem scenario.)’

Jouw hart

En toch is je hart, hoe stil het je ook toefluistert, oneindig sterk en krachtig en nodigt ze je uit om in haar diepte te springen. Op haar te vertrouwen. Een sprong het onbekende in. Iedere keer weer.
Jouw prachtige, zuivere hart. Die je haar licht en liefde schenkt en die ook haar licht doet schijnen op alles wat je nog innerlijk in verwarring brengt. Jouw prachtige, warme hart die de wijsheid van het universum aan haar zijde heeft en samen klopt met het hart van moeder aarde. Jouw hart die precies weet wat juist en kloppend is omdat ze uit een wijsheid en intelligentie put waar ons denken niet aan kan en hoeft te tippen. Wanneer het denken ten dienste staat van ons hartgedragen bewustzijn is er zoveel moois mogelijk.

De nieuwe wereld

Er is een nieuwe wereld die schuilgaat te midden in de oude wereld. Eigenlijk heeft deze nieuwe wereld altijd bestaan. Jezus spreekt over deze nieuwe wereld als de hemel op aarde. Eckhart Tolle heeft er een prachtig boek over geschreven ‘de nieuwe aarde’. Het is voor ons als mensen mogelijk om af te stemmen en te ontspannen in deze nieuwe wereld. Zodat ons handelen  afgestemd is op het potentieel dat in harmonie is met de aarde, de mensheid en het hele universum. Je hart is al geworteld in de bron van deze nieuwe wereld en ze zal je steeds opnieuw uitnodigen om je handelen in overeenstemming te brengen met haar oneindige liefde en wijsheid.

Pijn

Maar o jee, wanneer ons hart haar licht laat stralen op die punten in ons waar we nog gehecht zijn aan de oude wereld, dan kan dat voor veel onrust en spanning zorgen. Het kan onzekerheid, verwarring, chaos, twijfel, angst en soms zelfs wanhoop veroorzaken. We weten het dan even niet meer en neigen er soms naar om terug te vallen op dat wat ons bekend is. Ik weet hoe pittig deze perioden zijn. De verwarring en spanning die je dan voelt geven aan dat je nog in iets gelooft dat in strijd is met de liefde, vrede en vrijheid van je hart. De uitnodiging is om dit te onderzoeken, zodat de verhalen aan het licht komen en doorzien worden. Wat geloof je nog over de situatie waarin je verkeert en over jezelf in relatie tot deze situatie? Geven die verhalen je een gevoel van vrede, ruimte en vrijheid? Of veroorzaken ze spanning en verkramping?

Liefde en vertrouwen

Jouw hart is je grond van vertrouwen. Wortel en aard hierin. In essentie ben je gemaakt van dit vertrouwen en deze liefde. Het zijn andere woorden voor jouw vormloze aanwezigheid, waarin je hele leven zich afspeelt. Door af te stemmen op je hart en je handelen ermee in overeenstemming te brengen, ervaar je meer en meer dat je het leven zelf bent; onverdeeld en heel. De nieuwe aarde kan hieruit tot bloei komen. Wonderen blijken mogelijk.

Stap voor stap

Om trouw te zijn aan en te leven vanuit je hart is het meestal niet nodig om rigoureuze stappen te zetten. Eigenlijk is er ‘alleen maar’ een shift in perspectief nodig om te ervaren dat alles goed is zoals het is. Verbind je met hartenwensen en voel wat je intentie is; wat is voor jou het meest wezenlijk belangrijk om te realiseren? ‘Leg’ deze wensen in je hart, erop vertrouwend dat het leven er verder zorg voor draagt. Je zult merken dat in dit moment zich ‘vanzelf’ de volgende stap openbaart die gemaakt kan worden en die stap is altijd nu. Meer en meer raak je ervan doordrongen dat je niet hoeft te piekeren over de stappen die hierna zullen volgen. Omdat het niet aan ‘jou als persoonlijkheid’ is.

Hoe meer het denken ontspant,
hoe meer vertrouwen toeneemt,
hoe meer je werkelijkheid
vanuit hier vorm krijgt.

Ik wens je een heel fijne maand!

Liefs,

Linda

Mocht je het fijn vinden om een artikel te lezen dat ik schreef voor de januari editie van Spiegelbeeld magazine: ‘een duik in fris, helder water’, dan kun je die hier lezen.