Nieuwsbrief

Mag je van jezelf in overvloed leven?

Beste lezer,

Mag je om overvloed vragen? Hoeveel mag je van jezelf ontvangen van het universum?

Het antwoord wat je hierop geeft heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met hoe je geconditioneerd bent op dit thema en de mate waarin je jezelf hiervan hebt bevrijd. Het kan natuurlijk ook zijn dat dit helemaal geen thema voor je is.

Ik merkte de afgelopen periode dat er bij mij een soort van innerlijk plafond op dit thema zat. Wanneer ik verlangde naar meer inkomen, spande heel zachtjes spieren aan in mijn buik en had ik een onbestemd gevoel alsof er iets niet klopte. Het toeval hielp me een handje door mensen op mijn pad te brengen die de Vragen naar Vrijheid wilden onderzoeken op het thema: (niet voluit durven) willen. Alsof dat slecht zou zijn, waardoor deze mensen steeds genoegen namen met minder (liefde, aandacht, vriendelijkheid, respect, genot, inkomen, leuke dingen doen, vakanties en dergelijke) dan ze eigenlijk diep van binnen wilden of nodig hadden. Door deze mensen te begeleiden met de Vragen naar Vrijheid, trilde er ook in mij iets los met betrekking tot willen. Op een avond vroeg ik aan God/ het Universum, of ik wat meer geld mocht ontvangen om de boodschappen te doen, te sparen, rekeningen te betalen en dergelijke. De dag erop kwam er spontaan iemand langs om mijn boek Ja te kopen en ik dacht terug aan mijn wens van de avond ervoor. ‘Dank je Leven! Misschien kan ik nu wel wat meer vragen.’ Ik kon hier namelijk weliswaar de boodschappen van die dag mee betalen, maar er was eigenlijk best meer wat ik wilde. Bij wijze van experiment verdubbelde ik in mijn hoofd het maandbedrag van wat ik nu verdien met wat ik eigenlijk zou willen verdienen. En toen merkte ik het. Het plafond!

Dus maakte ik de dag erop tijd vrij om de Vragen naar Vrijheid te onderzoeken. Ik was werkelijk verbaasd. Ik had nooit gedacht dat ik belemmerende kernovertuigingen had op dit thema! Ik had altijd voldoende inkomen verdiend en daarvan genoten. Toch bleken er stevig verankerde overtuigingen te zitten op dit thema. Misschien dat je de volgende overtuigingen herkent? Ik beschrijf ze in volgorde van de oppervlakte tot dieper het onbewuste in.

– Kinderen die vragen worden overgeslagen.
– Het is ook nooit genoeg.
– Er is niet genoeg voor iedereen (op de aarde)
– Veel (geld) willen is niet goed.
– Egoïst.
– Je kunt wel van alles willen, je kunt niet alles krijgen. (Zo werkt het niet.)

– Je moet hard werken en je best doen om voldoende geld te verdienen.
– Ik mag al blij zijn met de middelmaat of net daaronder.
– Anderen kunnen/ mogen wel veel verdienen maar jij/ ik niet.
– Ik verdien het niet. (Liefde/ overvloed op voorwaarden.)

Toen ik de overtuigingen doorzag en ze mochten oplossen voelde ik de onvoorwaardelijkheid en liefde van het Universum/ Leven/ God. Uitspraken die voor de overtuigingen in de plaats mochten komen waren:

– Het universum is overvloedig.
– Er is voldoende.
– Ik mag overvloed ontvangen.
– Ik mag overvloed(ig) vragen en willen.
– Overvloed komt naar me toe.

– Ik mag genieten van de rijkdom van het Leven. 

Ik wil met deze inspiratiemail niet het positief denken bekrachtigen. Zowel ‘positieve’ als ‘negatieve’ gedachten komen op in Bewustzijn. De ene gedachte uitsluiten en de andere nastreven zijn alleen maar bewegingen die dualiteit bekrachtigt en in stand houdt. Ieder geluk dat hieruit voortkomt zal vluchtig zijn en alleen in stand gehouden kunnen worden door er wilskracht en beheersing op uit te oefenen. Zodra dat verslapt, zal de andere kant van het leven zichzelf weer in balans willen brengen. Dat is niet waar het meditatief zelfonderzoek toe dient. Wat het meditatief onderzoek doet is beperkende overtuigingen aan het licht brengen die je bewustzijn nog in verdeeldheid gevangen houdt. Zodra deze overtuigingen doorzien zijn en oplossen kan het leven weer vrijuit door je heen stromen. Ik had de stroom op dit vlak (onbewust) tegen gehouden. Hoewel de buitenkant van dit thema weliswaar om materiële en immateriële overvloed gaat, ging het in wezen om onvoorwaardelijke liefde. En om het feit dat zowel ik als vele anderen tijdens ons leven leren dat liefde voorwaardelijk is. De uitnodiging is om te ontdekken dat Liefde niet in staat is om uit te sluiten en dat Liefde je wezenlijke natuur is.

Ik las een mooie review bij Ako over het boek Ja. Vijf sterren! Ik weet niet wie deze review heeft geschreven maar mocht jij dat zijn dan wil ik je daarvoor bedanken!

Ik wens je overvloed toe.

Liefs,

Linda