Nieuwsbrief

Een hartgedragen wens

wit
Beste lezer,

Deze inspiratiemail gaat over vertrouwen, overgave aan de stroom van het leven en over het toestaan van het besef dat het leven het beste voor jou wil. Hoe meer je rust in onvoorwaardelijke liefde, hoe meer ruimte er is voor je potentieel om zich te ontvouwen. Dit potentieel dat graag gerealiseerd wil worden kun je een hartgedragen wens noemen. Een hartgedragen wens gaat over de vraag wat het leven door en voor jou wil realiseren.

Hoe verhoudt een hartgedragen wens zich tot het nastreven van ego-geluk?

Ego-geluk kan tegen de levensstroom in gaan en is meestal niet geworteld in openheid en overgave aan het huidige moment. Een hartgedragen wens rust in je hart. Is vrij, ook vrij van behoeftigheid. Wanneer de levensstroom een andere wending neemt dan waarop je had gehoopt, dan is er in het hart en in de hartgedragen wens dezelfde overgave. Een hartgedragen wens is zowel verbonden met jouw unieke levensstroom als met de flow die door het hele universum gaat. Een hartgedragen wens draagt bij aan deze verbondenheid, je heel zijn.

Je afstemmen en verbinden met een hartgedragen wens is belangrijk. Het draagt enorm veel kracht en potentieel in zich. En het is mijn ervaring dat het ook verbonden is met krachten die niet van deze wereld zijn. Zoals de wereld van engelen, beschermers en begeleiders. Ofwel vrienden van het Licht. Een hartgedragen wens draagt een hoge trilling in zich, die als een soort magneet werkt.

Je afstemmen op een hartgedragen wens is je afstemmen op een bron van licht in jezelf. Deze bron van licht kan je helpen en ondersteunen, wanneer het schemert in je levenssituatie. Het licht kan je perspectief en richting geven. Iets dat vooral in de schemer van groot belang kan zijn. Het pad van spiritueel ontwaken is niet altijd gemakkelijk. Daar weet je volgens mij alles van. Je kunt immers niet terugvallen op de wereld van conditioneringen en je bent in die zin aan het pionieren. Laat je oor dan ook niet hangen naar gedachten die opkomen vanuit deze conditioneringen. Die brengen alleen maar meer van hetzelfde. Meestal zijn deze gedachten als een gifbeker. Wanneer je er uit drinkt dan zakt je stemming en energie acuut in een neerwaartse spiraal.

Waar stem je op af? Op je hart en wat het nu belicht? Of op je gedachten, ‘het denken’?

Een innerlijke lichtbron, een hartgedragen wens, kan enorm behulpzaam zijn voor verdiepend bewustzijn. Zolang het maar een lichtbron is die het huidige moment verlicht, in de vorm van vertrouwen en overgave aan waar je nu bent.

Zodra je iets nastreeft is je perspectief verschoven naar ego-geluk. Het ego is bijzonder goed in staat om hartgedragen wensen over te nemen, en het in te zetten voor zijn eigen doeleinden. Als het ego het overneemt dan kan het alleen nog de vrede, ruimte en vrijheid van wie je bent, verduisteren.

Terwijl de werkelijke bestemming van jouw hartgedragen wens, verlichten is! Laat je hartgedragen wens je levenspad verlichten en laat het idee van een bestemming heerlijk los. Je bent al precies waar je wezen ‘moet’. Wat er op je levenspad komt, staat ten dienste van verdiepend bewustzijn en je hartgedragen wens. Ook wanneer het schemert. Daar mag je op vertrouwen en op afstemmen. Je zult merken dat het licht geeft.

Van hart tot hart.

Lieve groet,

Linda Rood