Nieuwsbrief

Oud en Nieuw

foto-3
Beste lezer,

De periode tussen kerst en oud en nieuw is een bijzondere tijd. Een periode waarin een krachtige energie voelbaar is van bezinning en gebed. Een periode ook, waarin je hart een licht aan de horizon wil zetten om naartoe te groeien in het komende jaar. Zoals de ster boven Bethlehem de weg wees naar het kindje Jezus. Wat wil het Leven door jou tot uitdrukking brengen? Kun je je ermee verbinden zonder het vast te grijpen? Zodat het een licht aan de horizon is terwijl je vertrouwt op het leven om zichzelf in die richting te ontvouwen.

Het is een bijzondere tijd waarin, als je er bij stil wilt staan, een leegte zich ontvouwt. Door het afsluiten van het oude, wat er niet meer is. Ruimte makend voor het nieuwe, wat zich nog niet ontvouwen heeft. Heilzame leegte. De leegte van ongemanifesteerd potentieel. Een periode om in tot rust te komen en nieuw leven te laten ontkiemen.

Ik heb de afgelopen maanden afscheid genomen van een baan waarin ik 18 jaar werkzaam was. Het einde ervan valt prachtig in deze week. Deze baan was als een kweekvijver voor me. Ik heb er zoveel geleerd over mijzelf en het leven. Ik heb lief en leed gedeeld met mensen en ik ben vele malen in mijn ziel geraakt. Zoals ik weet dat ik ook vele malen anderen in hun ziel heb mogen raken. Ik ontdekte, ontwikkelde en onderzocht er de afgelopen jaren de vragen naar vrijheid. Een vorm van meditatief zelfonderzoek welke zowel mijzelf als vele anderen vrijmaakte: laag na beperkende gedachtenlaag. Mijn innerlijk licht nam toe met iedere schaduw die erin opgenomen werd. Zoals dat ook gold voor de mensen die ik begeleidde.

In dit werk kreeg ik de afgelopen twee jaar een bijzondere, levensveranderende beproeving. Door veranderde werkomstandigheden werd ik uitgedaagd om ofwel te kiezen voor een veilige weg van overlevingsstrategieën. Waar ik weliswaar ongelukkig van werd, maar wat wel vertrouwt was en een illusie van zekerheid gaf. Ofwel trouw zijn en blijven aan mijn hart en risico nemen. Het bleek een prachtige en tegelijk genadeloze beproeving om mijn angst onder ogen te komen evenals de gedachten die ik daar nog over geloofde. Met vallen en opstaan, heen en weren, koos ik voor de weg van mijn hart. Daarbij beperkende gedachten met de vragen naar vrijheid onderzoekende, welke me nog inbonden en beperkten. Ik vertrouwde meer en meer op het Leven en hoe meer ik vertrouwde, hoe meer het leven voor en door mij ging stromen. Mogelijkheden deden zich op precies het juiste moment voor maar ook pijnlijke omstandigheden waren hier onderdeel van. Langzaam vond ik de moed om de veilige kaders van de vertrouwde werkomgeving los te laten waarachter ik had kunnen schuilen. Kaders waar binnen ik mensen had kunnen begeleiden en inspireren zonder zelf echt zichtbaar te hoeven zijn. Het was een onmisbare tijd waarbinnen ik me kon ontplooiien. Tot de kaders dusdanig veranderde onder invloed van de economische crisis, dat ze me gingen beperken. Het was het zetje wat ik nodig had om in het diepe te durven springen. Terwijl ik de vertrouwde kaders losliet, graaide mijn persoonlijkheid zo nu en dan om zich heen. Wanhopig op zoek naar houvast. “Whaaahh wat doe je nou?!” Een begrijpelijke beweging die ik zo goed en kwaad als ik kon liefhad en toestond in mijn hart.

Door een heilig nee gevoel serieus te nemen ten aanzien van de werkomstandigheden, werd een hartstochtelijk ja gevoel geboren. Het werd letterlijk de geboorte van de website www.het-ja-gevoel.nl, het gelijknamige boek wat in 2015 zal verschijnen, deze inspiratiemails en het als zelfstandige begeleiden van mensen met het meditatief zelfonderzoek met de vragen naar vrijheid.

Wat is jouw licht aan de horizon?

Misschien kun je tijd vrij maken om je een dezer dagen te verbinden met je hart en het tot je te laten spreken over wat het graag wil realiseren voor en door jou. Dat kan in de vorm van een innerlijke fluistering zijn, bijzondere situaties die op je pad komen, iets wat mensen tegen je zeggen of een diep innerlijk weten. Het kan je ook een richting aanwijzen doordat je ergens een nee gevoel bij hebt, een obstakel tegenkomt of andere vorm van tegenslag. Een pijnlijke, moeilijke of lastige situatie kan (achteraf bekeken) de kraamkamer zijn voor een nieuwe situatie die wel (weer) voor jou klopt. Zoals de pijnlijke momenten op mijn werk, over een periode van ruim twee jaar, dat voor mij waren. Wat het ook is, sta je het toe dat het in jou mag ontkiemen? Het heeft liefde, vertrouwen, zorg en aandacht nodig. Evenals ruimte (stilte) en tijd om zich in te ontvouwen.

Ik wens je fijne laatste dagen van dit jaar toe en, naast de beste wensen voor 2015, vertrouwen in jouw innerlijk licht.

Liefs,

Linda Rood

www.het-ja-gevoel.nl

Ps. Hier is nog een inspirerende TED talk van Jill Bolte. Ze vertelt over haar ervaring met een herseninfarct en hoe destijds een poos alleen haar rechterhersenhelft nog werkte. Een ervaring van volledig zijn in een niet meer volledig werkend lichaam. Ik kreeg deze tip van een lezer van de inspiratiemails en ben blij dat ik het nu kan doorgeven. https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU