Nieuwsbrief

Vertrouwen

zon-water1
Beste lezer,

*

Vertrouwen en overgave gaan hand in hand

en versterken elkaar.

Angst en beheersing gaan ook hand in hand

en versterken elkaar.

 

Waar ligt je focus?

Wat geloof je hierover en tegen welke prijs?

*

Vertrouw in jezelf. Vertrouw op het Leven in jou. Laat het je leven, zodat de persoonlijkheid oplost in Leven, in Brahman, in God, in de Natuur. (Het zijn maar woorden.)

Dat schenkt de vreugde, bevrijding en vervulling waar je, naar ik vermoed, ten diepste naar verlangt. Niet ‘jij’ hoeft het allemaal uit de dokteren. Dat kan het Leven veel beter dan ‘jij’. Wanneer je dit gaat ervaren, groeit vertrouwen. En als vertrouwen groeit, is er meer ruimte voor de zegeningen van Leven/God/ de Natuur.

Want het is alleen de wereld van het ‘ik’ en alles wat het gelooft, wat lijden, vertwijfeling, wanhoop, angst en moedeloosheid veroorzaakt. Het maakt je kleiner en verkrampt. Nagejaagd verlangen, angst en weerstand halen je uit het Leven. En jaagt je op om erover na te denken. Waardoor je met je energie uit dit moment gaat, je hoofd in. De open stroom van vertrouwen raakt daarmee verbroken, wat angst en weerstand versterkt. Nog meer beheersing of juist moedeloosheid en struisvogelpolitiek is het gevolg. Wat geloof je nog wat tussen jou en vertrouwen in staat? Hoe laat je dit je leven beïnvloeden? De dolgedraaide wereld en de pijnlijke gevolgen van het menselijke hechten aan verlangens en angst komt steeds meer aan het licht. In die zin komt er vreselijk veel leed jouw wereld binnen via de (sociale) media maar mogelijk ook in je eigen omgeving. Sta je toe dat het je licht verduistert? Of sta je het toe in jouw licht? Zodat transformatie mogelijk is.

Verbind je bewust met vertrouwen.

Het woord trouw zit erin. Volgens mij is dat niet voor niets. Het wijst naar waarheidsgetrouw zijn aan je hart en aan wie je werkelijk bent. Wanneer je trouwt, verbindt je je met je geliefde in voor en tegenspoed. Zo kun je ook trouwen met jezelf en het leven. De diepe verbinding ervarend met het Leven, met alles. Onvoorwaardelijke liefde is verbonden met deze trouw. Overgave neemt toe, naar mate je meer vertrouwt. En door deze overgave ervaar je hoe het leven voor en door jou stroomt en precies klopt. Het leven lijkt voor je te gaan stromen in plaats van tegen je in. Wat vertrouwen weer verdiept. De grootste uitdaging is om trouw te zijn aan jezelf en het leven, in tijden van tegenspoed. En tegelijkertijd ligt hier een grote opening en uitnodiging tot bevrijding en heling. Om de pijn en de situatie toe te staan in je hart terwijl je handelt vanuit trouw aan het ja- en nee gevoel in jezelf: jouw innerlijk kompas. Dit zijn momenten dat diepe transformatie mogelijk is. Je innerlijk kompas is verbonden met de onkenbare wijsheid van het universum. Het zorgt voor de grootste planeten in het heelal tot de kleinste cellen in jouw lichaam. (Mooi woord eigenlijk. Heelal.) Het versplinterde ‘ik’ doet zijn best om zich staande te houden en gelukkig te worden. Afgesneden van de onmetelijke bron van wijsheid. Koersen op de wereld van het ‘ik’ kan alleen maar tot meer van hetzelfde (versplintering) leiden. De verbinding voelen met de bron en zijn levensstroom vervult en geeft levensgeluk. Er is niets meer na te jagen.

Jouw potentieel, jouw pad, ontvouwt zich vanzelf naar mate je meer en meer koerst op trouw zijn aan jezelf. Vertrouwen verdiept zich en ontvouwt zich in je leven.

Liefs,

Linda Rood

www.het-ja-gevoel.nl

Vanaf januari is er, naast de cursus: luisteren naar je hart, de mogelijkheid om een afspraak te maken voor individuele sessies. Voor meer informatie kun je terecht op de website onder het balkje aanbod.

Mocht je iemand kennen die je blij zou kunnen maken met deze inspiratiemail, zou je hem dan naar diegene willen doorsturen?