Nieuwsbrief

Als ‘jij’ er niet bent

foto-3
Beste lezer,

Is het je wel eens opgevallen dat problemen afwezig zijn, als ‘jij’ er even niet bent?

Wanneer je slaapt of samenvalt met het leven, komen alle verhalen over je leven tot rust. Je voelt je verkwikt en gesterkt. Zonder slaap zouden we gek worden van alle verhalen die maar rond malen in ons hoofd. Wanneer je regelmatig rust en aard in zijn, kan het gekwebbel in je hoofd tot rust komen. Er ontstaat ruimte voor eenvoudig er zijn.

“Maar als ik dat doe, dan is het hartstikke druk in mijn hoofd. Wanneer ik mediteer (ontspan in zijn) dan word ik juist onrustig van de drukte in mijn hoofd. Ik krijg de gedachten niet tot rust. Hoe doe je dat: ontspannen in zijn?”

Helpt het om te weten dat eventuele drukte in je hoofd de staat van zijn is waar de overgrote meerderheid van de mensheid mee worstelt? Het verschil is dat jij het bewust bent. Bewustzijn van het innerlijk gekwetter is de eerste en belangrijkste stap. Verheugend!

Het vraagt een shift in perspectief. Van opgaan in de gedachten. Naar opmerken dat de gedachten in jou opkomen. Verder hoef je niets te doen. Stop met vechten tegen en opgaan in de gedachten, een ervaring of situatie. Doe niets meer dan opmerken waar deze gedachten, ervaring of situatie in opkomt. Merk de ruimtelijkheid van je bewustzijn op. Het hoofd vol tegenstrijdige gedachten is er. Onmiskenbaar. En tegelijkertijd is dat in diepe stilte, vrede en vrijheid.

Deze stilte, je natuur, hoef je niet te zoeken. Omdat het vanuit zoeken, je ik, onvindbaar is. Het is onkenbaar, ongrijpbaar en onvindbaar. Het heeft geen vorm en je kunt het niet lokaliseren. Al wat nodig is, is om op te merken dat het zoeken, denken, analyseren, begrijpen, controleren, verlangen, angst, streven en dergelijke opkomt in jou. Hoe druk het ook is in je hoofd en lijf, het vindt plaats in de diepe stilte van je natuur. Merk dat op, zo vaak je kunt. Zodat het zichzelf verdiept in je dagelijks leven. Je merkt dan dat het leven naar jou toekomt. Dat je het leven bent.

De natuur, meditatie, yoga, verlichte mensen en teksten, kunnen een omgeving vormen welke het opmerken van je natuur vergemakkelijkt. Jij bent het voertuig van bewustzijn en het is juist dit voertuig wat je kan helpen bewustzijn te verdiepen. Gebruik de zintuigen om op te merken wat in jou opkomt en oplost. Voel, ruik, hoor, proef wat opkomt in jou. Je zintuigen vormen de contactpunten waar het onkenbare en vormloze op schijnt. Waar je de natuur van je bewustzijn kunt opmerken. Zoals zonlicht zichtbaar wordt, wanneer het op stofdeeltjes schijnt. Zo kan je ware natuur oplichten, wanneer het op gedachten, geluiden, een beweging of geur schijnt. Meditatie vergemakkelijkt en verdiept dit.

Zo verdiept je bewustzijn zodat het meer en meer de stilte reflecteert van je natuur. Steeds vaker ontstaat er ruimte in en tussen de gedachten. Waarin je kunt ontspannen en opfrissen. Moeiteloos alle moeite omvattend.

Liefs,

Linda Rood