Algemene voorwaarden

  1.  Geef tijdig door wanneer je een afspraak wilt verzetten of afzeggen. Wanneer een afspraak binnen 24 afgezegd wordt, dan wordt deze gereserveerde tijd in rekening gebracht met de normale kosten die gelden voor de sessie of bijeenkomst.
  2. Tijdens groepsbijeenkomsten kan het zijn dat er audio- en/of video-opnamen worden gemaakt die gepubliceerd kunnen worden. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geef je aan hiervan op de hoogte te zijn en hier je eigen verantwoordelijkheid voor te nemen.
  3. Deelname aan activiteiten georganiseerd door Linda Rood/ Het ja gevoel is geheel op eigen risico. Ook het lezen van teksten geschreven door Linda Rood, of het beluisteren en bekijken van haar audio of video materiaal, is geheel op eigen risico. Linda Rood/ Het ja gevoel is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, van welke aard ook, als gevolg van het participeren aan een door Linda Rood/ Het ja gevoel georganiseerde activiteit, als gevolg van het lezen van haar teksten, of het bekijken of beluisteren van audio of videomateriaal.
  4. Eventuele schade, veroorzaakt door een deelnemer aan materiaal van Linda Rood/ Het ja gevoel of materiaal van andere deelnemers gedurende een activiteit is altijd voor rekening en verantwoordelijkheid van de deelnemer. Linda Rood/ Het ja gevoel is niet verantwoordelijk voor fysieke schade van welke aard ook die mogelijk tijdens een activiteit ontstaat. Schade veroorzaakt door deelnemers die ontstaat aan eigendom of materiaal dat werd ingehuurd door Linda Rood/ het ja gevoel tijdens een activiteit wordt verhaald op de deelnemer.
  5. Wanneer er sprake is (geweest) van psychopathologie, bijvoorbeeld wanneer je in het verleden last hebt gehad van een depressie, dien je dit bij de aanmelding of in een voorgesprek duidelijk te vermelden. Ook wanneer je gebruik maakt van antidepressiva of andere medicatie voor psychische problemen of wanneer je onder behandeling bent (geweest) van een psychiater of psychotherapeut dien je dit bij aanmelding of in een voorgesprek duidelijk te vermelden. In overleg wordt dan bekeken of deelname aan de desbetreffende activiteit mogelijk is.
  6. De activiteiten die Linda organiseert en de begeleiding die zij geeft zijn geen therapie of coaching en zijn hier ook geen vervanging voor! Wanneer er sprake is van een psychische of lichamelijke aandoening dan is het belangrijk om hier de juiste hulp voor in te schakelen via je huisarts.
  7. Linda Rood zal zich te allen tijde houden aan haar geheimhoudingsplicht, tenzij deze informatie-uitwisseling plaats vindt in het kader van voortgangsbesprekingen in supervisie-, intervisie- of intercollegiaal overleg. Er worden dan geen namen genoemd en verspreidt. Ook van deelnemers aan activiteiten wordt verwacht dat zij discreet omgaan met informatie van andere deelnemers.
  8.  Informatie over deelnemers zal bij eventuele publicaties, lezingen of onderwijs enkel worden verwerkt, als deze tevoren redelijkerwijs onherkenbaar en onherleidbaar gemaakt word. Informatie die door u zelf wordt vrijgegeven tijdens bijeenkomsten zijn voor uw eigen verantwoordelijkheid zoals genoemd in punt 2 en 3.
  9. Het delen van teksten of quotes van de website van Linda Rood, haar nieuwsbrieven of haar Facebook pagina wordt gewaardeerd mits u niets aan de tekst wijzigt en melding maakt van de auteur en de website.